Sprawozdania kwartalne - 2022 r. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Sprawozdania kwartalne - 2022 r.

KWARTALNA INFORMACJA Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ  MIEJSKĄ W LUBLIŃCU


W okresie I kwartale 2022 r. Straż Miejska w Lublińcu realizowała czynności służbowe ujęte w aspekcie praktycznym:

Wizje w terenie z  pracownikami wydziałów UM            35

Realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”/"Bezpieczne ferie"    24
(ilość kontroli  i sprawdzeń miejsc)

Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”        21

Kontrole prewencyjne boisk "(orlików), skate parku, placów zabaw         183
– ilość skontrolowanych obiektów

Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan, energetycznych        13

Interwencje,  kontrole miejsc dot.  spożywania alkoholu w miejscach publicznych    101
 (sklepy, bulwary itp)  - ilość interwencji/obiektów

Wszystkie interwencje dot. zwierząt                    40
(domowe, wolno żyjące, ranne, martwe)

Interwencje, kontrole  w sprawie odpadów  w tym dzikie wysypiska śmieci    46
 – ilość int./miejsc –

Kontrole i interwencje spalania w piecach/na wolnym            104
 powietrzu/spalanie – ilość miejsc/obiektów

Interwencje i kontrole w sprawie gospodarki nieczystościami
ciekłymi i odpadami komunalnymi – ilość interwencji/kontroli        63

Czynności, kontrole  w sprawie nieporządku na działkach  i posesjach        24

Interwencje w sprawie drzew i krzewów                18

Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci            12

Pomoc przy uruchomieniu samochodu                9

Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych

Czynności w sprawie zanieczyszczonej drogi oraz utrzymania pasów drogowych    34

Interwencje, sprawdzenia   w sprawie znaków drogowych, oświetlenia        14

Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące nieprawidłowego         303
parkowania – ilość miejsc

Odwiezienie nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania    1

Ustalenie miejsca pobytu osoby, udzielenie pomocy osobie            7    

Interwencje, kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych         7
w tym transport do schroniska

Czynności i kontrole w sprawie numeracji posesji            9

Dostarczenie korespondencji własnej i z UM                84

Zabezpieczenie  wydarzeń na terenie miasta (wybory, pielgrzymki, procesje,    5
imprezy i inne)

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania
się koronawirusa SARS-COV-2 (kontrole miejsc, obiektów, w patrolu  z        599
Policją osób na kwarantannie itp. )

Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń umieszczanych            1
w miejscach do tego nieprzeznaczonych

Wspólne służby z Policją                    13

Kontrole inne (np. "azbest", Potok Lubliniecki, Kanał Grunwaldzki )        61

Inne nie wymienione czynności kontrolne, sprawdzenia, interwencje itp.        132
(np. ROD, parki, bulwary) ilość skontrolowanych obiektów, miejsc

MONITORING                         473h 35 min


W okresie I kwartału 2022 roku przeprowadzono także 71 kontroli podmiotów gospodarczych  p/k posiadania umów na wywóz odpadów. 10-krotnie brano czynny udział w transporcie darów zbieranych w ramach pomocy dla obywateli  Ukrainy.

Na 90 dni pełniono służbę  82-krotnie.

Na 27 dni ustawowo wolnych od pracy, służbę realizowano 19-krotnie

Ponadto:
- pełniono służbę na I i II zmianie     - 49-krotnie,
- pełniono służbę tylko na I zmianie     - 23-krotnie,                       
- pełniono służbę tylko na II zmianie -10-krotnie .

We wszystkie dni wolne od pracy Straż Miejska pełniła antysmogowe dyżury domowe.