MINIGOLF | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

MINIGOLF

MINIGOLF

Minigolf to rozrywka dla każdego, kto lubi spędzać czas na świeżym powietrzu oraz preferuje dobrą zabawę z odrobiną rywalizacji. Tutaj wiek i płeć nie mają znaczenia, wystarczą jedynie celne oko i duże pokłady cierpliwości. Minigolf stanowi ciekawą alternatywę dla klasycznego golfa. To sport, który uprawia się na specjalnych torach, zwanych stanowiskami. Zadaniem uczestnika jest umieszczenie piłki w dołkach znajdujących się na końcu każdego toru, przy pomocy specjalnego kija.

 

GODZINY OTWARCIA OBIEKTU:

Pole do gry w minigolfa czynne jest sezonowo (od 1 czerwca 2024 r.) przez 7 dni w tygodniu, w na-stępujących godzinach:
Poniedziałek – sobota: godz. 10:00 – 18:00
Niedziela: godz. 13:00 – 18:00

Do korzystania z pola do gry w mnigolfa upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść. Bilet wstępu należy zakupić w kasie znajdującej się w holu Basenu Krytego, zgodnie z obowiązującym cennikiem i zachować do kontroli.

Sprzęt do gry wydaje Animator zatrudniony na obiekcie, po okazaniu biletu wstępu. Zakup biletu obejmuje wypożyczenie sprzętu: 1 kij i 1 piłeczkę na osobę. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w nienaruszonym stanie u Animatora.

 

CENNIK:
1. Dzieci do lat 4 – wstęp bezpłatny;
2. Bilet normalny – 5,00 zł/godz.;
3. Bilet ulgowy (dzieci i młodzież do 16 lat) – 3,00 zł/godz.;
4. Bilet rodzinny:
1) 10,00 zł/godz. – 2 osoby dorosłe i 1 dziecko lub 1 osoba dorosła i 2-3 dzieci,
2) 13,00 zł/godz. – 2 osoby dorosłe i 2 dzieci,
3) 16,00 zł/godz. – 2 osoby dorosłe i 3 dzieci.
5. Rezerwacja całego pola – 50,00 zł/godz.
6. Powyższe ceny zawierają wypożyczenie sprzętu do gry.

UWAGA:   bilet wstępu –   paragon fiskalny   prosimy  zabrać  i zachować do kontroli.

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 161/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym Gminy Lubliniec (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2024 r. poz. 3791).

W przypadku zniszczenia, utraty wypożyczonego sprzętu wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu równoważności kosztów odpowiadających wartości sprzętu.

HARMONOGRAM REZERWACJI CAŁEGO POLA:
Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia pola do minigolfa z użytkowania z uwagi na rezerwacje.
Osoby, które przyjdą bez rezerwacji mogą być wpuszczone na pole tylko wtedy, gdy nie ma na daną godzinę rezerwacji i pole jest czynne.
Rezerwacji terminu pola do gry w minigolfa należy dokonać z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
Czas trwania rezerwacji liczony jest od pełnej godziny zegarowej.

KONTAKT:
Dane kontaktowe (w tym rezerwacja): tel.: +48 (34) 353-01-00 wew. 501, 503

Urząd Miejski w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec

E-mail: sport1@lubliniec.pl, sport3@lubliniec.pl
Kasa biletowa: 34 356 28 75

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ:
•    PUTTOWANIE – CO TO OZNACZA?
Puttowanie to wykonywanie krótkich uderzeń piłki specjalnym, przeznaczonym do tego kijem. Technika ta wykorzystywana jest w golfie do pokonywania krótkich odległości, gdy piłka znajduje się już niedaleko dołka. Nie wybija się przy tym piłki w powietrze – technika ta polega na przetoczeniu jej w stronę dołka. Aby prawidłowo wykonać putting, należy pamiętać o kilku elementach:
• ustaw się całym ciałem w kierunku, do którego celujesz;
• koniecznie uderz precyzyjnie w stronę miejsca, do którego celujesz;
• dostosuj siłę swojego uderzenia do odległości piłki od dołka, ale też rodzaju greenu, na którym się znajdujesz.

•    KIJ DO GOLFA PUTTER
Puttery to rodzaj kijów golfowych używanych na greenie do uderzeń na krótkie odległości. Kij do golfa putter pozwala na uzyskanie dużej precyzji. Nie nadaje się jednak na długie dystanse, ponieważ przy prawidłowo wykonanym uderzeniu wybija piłkę tylko na około 10 metrów.

 

SPORTOWE ZASADY GRY W MINIGOLFA:
1.    Każdy gracz otrzymuje kij i piłeczkę do gry.
2.    Wyniki gry zapisywane są na karcie wyników.
3.    Pole do minigolfa składa się z 9 ponumerowanych dołków. Gra polega na trafieniu piłeczką do 9 dołków za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. Rozgrywka odbywa się po kolei na 9 torach wyznaczonych numerami od 1 do 9.
4.    Na każdym z torów możemy wykonać maksymalnie 6 uderzeń. Pierwsze uderzenie rozpoczyna się z pola startowego. Gdy po tych uderzeniach piłka jeszcze nie będzie w celu, gracz otrzymuje wynik 7 (najwyższy możliwy) i przechodzi do następnego stanowiska.
5.    Cel (dołek) jest osiągnięty, gdy piłeczka się w nim zatrzyma. Zawodnikowi wpisuje się tyle punktów, ile było uderzeń.
6.    Wygrywa gracz, który wykonał najmniejszą liczbę uderzeń, czyli zdobył najmniejszą liczbę punktów.
7.    Piłeczkę uderzamy tylko wtedy, gdy jest ona nieruchoma. Każde dotknięcie piłeczki w ruchu jest traktowane jako dodatkowe uderzenie.
8.    Jeśli piłeczka wypadnie z pola lub utknie w przeszkodzie, zaczynamy od miejsca startowego na tym polu.
9.    Jeśli piłeczka zatrzyma się w miejscu uniemożliwiającym normalne uderzenie można ją przesunąć w dowolnym kierunku.
10.    Niedopuszczalne jest uderzanie piłki, która zatrzymała się na lub jest w przeszkodzie.
11.    Na danym stanowisku gra jest możliwa wtedy, gdy stanowisko nie jest zajęte przez innych graczy.
12.    Poruszanie się po terenie pola golfowego powinno odbywać się poza polami do gry. Osoba, aktualnie rozgrywająca partię, może poruszać się wokół toru lub po sztucznej trawie pokrywającej tor. Zabrania się chodzenia po obrzeżach toru oraz opierania się o budowle umieszczone na torze.
13.    Na każdym stanowisku wolno grać jedną, wybraną przez gracza piłką.
14.    Piłeczka znajdująca się w grze może zostać poruszona tylko przez wykonanie uderzenia kijem. Nie może być popchnięta ani przesunięta. Może ona być zagrana tylko z nieruchomej pozycji i dotknięta przez kij tylko w momencie uderzenia.
15.    Podczas uderzenia kij należy trzymać oburącz. Uderzenie jest wyprowadzone (liczone), tylko wówczas, kiedy kij dotknie piłeczkę i wprawi ją w ruch.

Do pobrania
MINIGOLF - KARTA WYNIKÓW 168.27 KB Pobierz