WODNY PLAC ZABAW | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WODNY PLAC ZABAW

GODZINY OTWARCIA OBIEKTU:
Wodny plac zabaw czynny jest sezonowo (od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024r.) przez 7 dni w tygodniu, w następujących godzinach:
Poniedziałek – sobota: godz. 10:00 – 18:00
Niedziela: godz. 13:00 – 18:00

Do korzystania z wodnego placu zabaw upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wodny plac zabaw w ciągu dnia (bilet jednego wejścia). Bilet wstępu należy zakupić w kasie zgodnie z obowiązującym cennikiem i zachować do kontroli.

CENNIK:
1. Dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny;
2. Bilet normalny bez limitu czasowego – 6,00 zł;
3. Bilet ulgowy bez limitu czasowego (dzieci i młodzież do 16 lat) – 4,00 zł.

UWAGA:   bilet wstępu –   paragon fiskalny   prosimy  zabrać  i zachować do kontroli.
Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 161/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym Gminy Lubliniec (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2024 r. poz. 3791).

KONTAKT:
Dane kontaktowe: tel.: +48 (34) 353-01-00 wew. 501, 503

Urząd Miejski w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec

E-mail: sport1@lubliniec.pl, sport3@lubliniec.pl
Kasa biletowa: 34 356 28 75