Wniosek o materiały promocyjne | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wniosek o materiały promocyjne

Materiały Promocyjne

 

1) Burmistrz Miasta Lublińca przekazuje materiały promocyjne organizatorom projektów, które mają szczególne znaczenie dla promocji miasta Lublińca.

 

2) Materiały zostaną przyznane po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku ( w załączniku) przez Burmistrza Miasta Lublińca lub Jego Zastępcę.

 

3) Informacje o decyzji można uzyskać w Wydziale Dialogu Obywatelskiego pok. 9

lub

pod numerem telefonu: (34) 353-01-00, wew. 190

Do pobrania