WFOŚiGW w Katowicach | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WFOŚiGW w Katowicach

Obrazek
logo

Beneficjent: Gmina Lubliniec
Tytuł projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2022 – 2030 z horyzontem do roku 2040”
Wartość projektu: 7.011,00 zł
Środki WFOŚiGW: 5.608,80 zł
Opis projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2022 – 2030
z horyzontem do roku 2040 będzie stanowił dokument, zawierający ocenę aktualnego stanu środowiska oraz przewidywanych zmian w tym zakresie, głównie w zakresie emisji CO2. Opracowanie planu umożliwi władzom gminy Lubliniec podejmowanie decyzji, które poprzez sukcesywną realizację założonych w Planie działań ustabilizują stan środowiska i powietrza atmosferycznego na terenie gminy.
 

 


 

Beneficjent: Gmina Lubliniec
Tytuł projektu: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacji drzew posiadających status pomnika przyrody, zlokalizowanych na terenie Gminy Lubliniec”
Wartość projektu: 23.220,00 zł
Środki WFOŚiGW: 18 576,00 zł
Opis projektu: Zakres prac pielęgnacyjnych dostosowany był do faktycznych potrzeb i stanu zdrowotnego drzew. W ramach zabiegów wykonano m.in. cięcia sanitarne, korekcyjne, usunięto posusz, zamontowano wiązania elastyczne oraz skorygowano istniejące wiązania. Zabiegi poprawiły stan sanitarny oraz bezpieczeństwo i statykę drzew.

Pomniki przyrody, poddane zabiegom:

    cis pospolity o obwodzie pnia 153 cm, rosnący przy ul. Grunwaldzkiej 40,

    klon pospolity o obwodzie pnia 343 cm, rosnący na placu Konrada Mańki (Rynek),

    dąb szypułkowy o obwodzie pnia 556 cm, rosnący na placu Sienkiewicza,

    buk zwyczajny o obwodzie pnia 455 cm, rosnący przy ul. Jana III Sobieskiego,

    grupa 9 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni: 265 cm, 332 cm, 253 cm, 265 cm, 264 cm, 328 cm, 260 cm, 321 cm, 260 cm, rosnących na bulwarze im. Ludwika Okwieki.