WFOŚiGW w Katowicach | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WFOŚiGW w Katowicach

Obrazek
logo
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Tytuł projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2022 – 2030 z horyzontem do roku 2040”
Wartość projektu: 7.011,00 zł
Środki WFOŚiGW: 5.608,80 zł
Opis projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2022 – 2030
z horyzontem do roku 2040 będzie stanowił dokument, zawierający ocenę aktualnego stanu środowiska oraz przewidywanych zmian w tym zakresie, głównie w zakresie emisji CO2. Opracowanie planu umożliwi władzom gminy Lubliniec podejmowanie decyzji, które poprzez sukcesywną realizację założonych w Planie działań ustabilizują stan środowiska i powietrza atmosferycznego na terenie gminy.