Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia w ramach programu "Aktywny Orlik" | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia w ramach programu "Aktywny Orlik"

Ogłoszenie „Aktywny Orlik”

W zawiązku z ogłoszonym naborem wniosków do programu „Aktywny Orlik” gmina Lubliniec poszukuje animatorów - nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów czy instruktorów zainteresowanych prowadzeniem zajęć na kompleksie Orlik przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

Warunkiem zatrudnienia przez Realizatora krajowego programu jest zakwalifikowanie wniosku gminy w Zadaniu Aktywny Orlik. Zajęcia winny być prowadzone przez siedem dni w tygodniu, od 1 maja 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Osobą prowadzącą zajęcia w ramach Zadania Aktywny Orlik może być wyłącznie osoba wytypowana prze Jednostkę Samorządu Terytorialnego, a następnie zaakceptowana przez Realizatora krajowego (Fundację Orły Sportu). JST zgłasza osobę dającą najlepsze gwarancje prawidłowej realizacji zadań.

Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach Zadania Aktywny Orlik mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego z kwalifikacjami do prowadzenia tego typu zajęć.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia do dnia 16 kwietnia 2024r.  wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu, przy ul. Paderewskiego 5, w poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00, we  wtorek, środę i w czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00, a w piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00 z dopiskiem „Osoba prowadząca zajęcia w ramach Zadania Aktywny Orlik.”

 

Więcej informacji na stronie internetowej programu www.aktywnaszkola.pl.

 

 

Do pobrania
oświadczenia dla kandydatów 254.63 KB Pobierz
Ogłoszenie - nabór 152.54 KB Pobierz