Historia | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Historia

Straż Miejska w Lublińcu powołana została do życia w 1992 roku, a zasadniczym motorem powołania Straży Miejskiej była ochrona porządku publicznego na terenie miasta oraz kontrola przestrzegania i egzekwowanie postanowień prawa miejscowego.

W dniu 21 stycznia 1992 r. Zarządzeniem Nr 5/92 Burmistrza Miasta Lublińca określono Statut Straży Miejskiej miasta Lublińca.

W początkowym okresie w Komendzie Straży Miejskiej, stanowiącej wydział Urządu Miasta pracowało łącznie od kilku do kilkunastu strażników wraz z komendantem. Stan ilościowy strażników przez te wszystkie lata ewaluował do czterech w chwili obecnej, łącznie z Komendantem.