SKŁAD KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU W KADENCJI 2024-2029 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

SKŁAD KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU W KADENCJI 2024-2029

 

 

KOMISJA ZDROWIA

Przewodniczący

Małek Marcin

 

Buchelt Agnieszka

 

Podbioł Gabriel

 

Dyczkowska Irena

 

Springwald Jan

KOMISJA OŚWIATY

Przewodniczący

Richter Adam

 

Buchelt Agnieszka

 

Włuka Czesława

 

Włodarczyk Damian

 

Maniura Jan

KOMISJA FINASOWA

Przewodniczący

Walczak Joanna

 

Janic Iwona

 

Podbioł Gabriel

 

Maniura Jan

 

Włodarczyk Damian

KOMISJA GOSPODARCZA

Przewodniczący

Wróbel Franciszek

 

Ochman Iwona

 

Honisz Mariola

 

Wojtulek  Piotr

 

Kopyciok Michał

 

Dyczkowska Irena

 

Woźniak-Rybka Agata

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Mańka Tomasz

 

Walczak Joanna

 

Richter Adam 

 

Musioł Andrzej

 

Kłobus Ireneusz

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący

Włuka Czesława

 

Kopyciok Michał

 

Musioł Andrzej

 

Wróbel Franciszek

 

Woźniak-Rybka Agata

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA

Przewodniczący

Ochman Iwona

 

Mańka Tomasz

 

Małek Marcin

 

Werner Zbigniew

 

Springwald Jan

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący

Honisz Mariola

 

Janic Iwona

 

Wojtulek Piotr

 

Werner Zbigniew

 

Kłobus Ireneusz