Informacja dla osób niesłyszących | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu ( na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)  się mogą załatwić sprawę przy pomocy osoby towarzyszącej , którą może być każdy kto skończył 16 lat i został przez Ciebie wybrany. Zadaniem tej osoby będzie pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie;

Dodatkowo możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej pod linkiem INFORMACJA DLA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH Lubliniec i zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych;

Zgłoszenia możesz dokonać wybierając jedną z poniższych form:

  1. faksem pod numerem: +48 (34) 353 01 05
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@lubliniec.pl,
  3. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:             /umlubliniec/skrytka,
  4. listownie na adres: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

Usługa tłumacza dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bezpłatna.

 

Do pobrania

Informacja dla osób niesłyszących

Jakie sprawy załatwisz w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

Jak skontaktować się z Urzędem Miejskim w Lublińcu

Dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Lublińcu