Spalanie odpadów | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Spalanie odpadów

W związku z obowiązująca od 2017 roku Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Ślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Straż Miejska w Lublińcu dokonuje kontroli palenisk na terenie Gminy Lubliniec. Zgodnie z posiadanymi upoważnieniami strażnicy bezzwzględnie reagują na wszelkie zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania zabronionych paliw, surowców czy odpadów.

UWAGA – w trakcie kontroli, sprawdzany jest także sposób zbierania odpadów!

Podczas kontroli realizowane przez Straż Miejską w Lublińcu, strażnik jest zawsze umundurowany, posiada legitymację strażnika wystawioną przez Burmistrza Miasta Lublińca, posiada upoważnienie wystawione przez Burmistrza Miasta Lublińca, a podczas kontroli wykorzystywany jest oznakowany samochód służbowy marki Fiat Doblo nr rej.

Przypominamy – zarówno na wolnym powietrzu, jak i w piecach w gospodarstwach domowych, ale i w firmach, nie wolno spalać odpadów!

Kontroli podlegają instalacje w których nastepuje spalanie paliw stałych (...) w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

  1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub

  2. wydzielają ciepło lub

  3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

 

Przypominamy, że kontrole mogą być prowadzone:

- na nieruchomościach, gdzie prowadzona jest działalnośc gospodarcza przez całą dobę,

- w godzinach od 06.00 – 22.00 na pozostałych nieruchomości

 

Podczas kontroli sporządzany jest w 2 egz. protokół, którego oryginał otrzymuje własciciel/dysponent posesji. Podczas kontroli może byc sporządzana dokumentacja fotograficzna, a w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie spalania odpadów lub paliw niedozwolonych, można pobierać próbkę popiołu, ale i paliwa. Badania przeprowadzana są w labolatorium wyspecjalizowanym w zakresie badań pod kątem obecności substancji zabronionych.

UWAGA! Zabronione jest takze spalanie drewna o wilgotności

W przypadku stwierdzenia spalania odpadów lub zabronionego paliwa, strażnik może ukarać sprawcę mandatem karnym w kwocie od 20zł do 500 lub też skierowac wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lublińcu, gdzie kara grzywny może wynieśc do 5 000zł.

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

Przypominamy, że art. 225. § 1. Kodeksu Karnego, reguluje kwestię udaremnienia lub utrudniania kontroli w następujący sposób: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”