Zgłoś kopciucha | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zgłoś kopciucha

Podejrzenie spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych lub użytkowanie instalacji przestarzałych, niezgodnych z tzw. uchwałą antysmogową, można zgłosić do Straży Miejskiej w Lublińcu telefonicznie pod bezpłatnym numerem interwencyjnym 986 lub (34) 353 01 00 wew. 121 oraz 602 764 336 (także poprzez aplikację WhatsApp), mailowo poprzez adres e-mail sm@lubliniec.pl, lub osobiście w głównym budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego 5.


Zgłoszenie takie można również złożyć do Referatu ds. Środowiska i Klimatu, osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7a, mailowo pod adresami: klimat2@lubliniec.pl oraz ekodoradca@lubliniec.pl, jak również telefonicznie pod nr (34) 353 01 00 wew. 172, 173, 176 w godzinach pracy urzędu.
Pod wskazanymi numerami telefonów można uzyskać również pomoc merytoryczną w zakresie interpretacji przepisów ochrony środowiska, uchwały antysmogowej oraz programów pomocowych, dotujących wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

Podejrzenie spalania odpadów lub użytkowanie instalacji grzewczych niezgodnych z uchwałą antysmogową przez przedsiębiorców można zgłaszać do dwóch instytucji: Starostwa Powiatowego w Lublińcu, osobiście w siedzibie starostwa przy ul. Paderewskiego 7 lub telefonicznie pod nr (34) 351 05 00 oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, telefonicznie na całodobowy nr alarmowy 539 344 130 lub (32) 201 76 00 (siedziba główna WIOŚ w Katowicach) oraz (34) 369 41 20 (delegatura w Częstochowie).

Zgłoszenie można wykonać również poprzez aplikację mObywatel i zakładkę Naruszenie środowiskowe (aplikacja umożliwia również złożenie anonimowego zgłoszenia).

Przydatne linki:
śląska uchwała antysmogowa:
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa--praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania
WIOŚ w Katowicach: https://www.gov.pl/web/wios-katowice/
Monitoring powietrza na terenie Lublińca: https://lubliniec.eu/monitoring-powietrza
Program Ochrony Powietrza: https://powietrze.slaskie.pl/content/pop