Z DNIA PRACY BURMISTRZA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisałem aneks do umowy na zwiększenie dofinansowania projektu…
 • postać przy biurku
  - We Wrocławiu uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.  
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z burmistrzem Woźnik w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych; - spotkałem się z prezesem…
 • postać przy biurku
  - W Bieruniu uczestniczyłem w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; - przyjąłem 2 mieszkańców; -…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 3 mieszkańców; - uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej; - spotkałem się z posłem na Sejm RP Przemysławem Witkiem.
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej: Gospodarczej i Rynku Pracy, Finansowo - Ekonomicznej, Bezpieczeństwa i…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej: Zdrowia i Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska i Rozwoju; - w…
 • postać przy biurku
  - W Warszawie uczestniczyłem w VIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,…
 • postać przy biurku
  - W Lubitece uczestniczyłem w koncercie patriotycznym "Świat płonął wojną - ONI miłością" oraz w wernisażu wystawy o Wojciechu…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z prezes Lublinieckiego Klubu Emerytów i Rencistów "EthosEnergy S.A."; - spotkałem się z kontrolerem Państwowej…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z prezesem LKS Sparta Lubliniec; - spotkałem się z pracownikami Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej; -…
 • postać przy biurku
  - Przekazałem do Biura Rady Miejskiej projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2024 rok; - uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu par…
 • postać przy biurku
  - Podpisałem dwa akty notarialne: ustanowienia służebności przesyłu oraz sprzedaży mieszkania komunalnego; - spotkałem się z…
 • postać przy biurku
  - Podpisałem dwa akty notarialne ustanowienia służebności przesyłu; - przyjąłem 2 mieszkańców; - spotkałem się z…
 • postać przy biurku
  - Na Cmentarzu Wojskowym uczestniczyłem w oficjalnych uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z prezesem firmy Eurobox Polska Sp. z o.o.; - zapoznałem się z postępem prac na budowie Centrum Rekreacyjnego…
 • postać przy biurku
  URLOP
 • postać przy biurku
  - W Katowicach podpisałem akt notarialny przejęcia gruntu od PKP S.A. - spotkałem się z dyrektorami Szkoły Muzycznej oraz…
 • postać przy biurku
  - W Chorzowie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu oraz Walnym Zebraniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 3 mieszkańców; - spotkałem się z kontrolerem Państwowej Inspekcji Pracy; - podpisałem akt notarialny sprzedaży…