Z DNIA PRACY BURMISTRZA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Z DNIA PRACY BURMISTRZA

 • postać przy biurku
  - Wraz z delegacją UM uczestniczyłem w obchodach Dni Miasta Banovce nad Bebravou - naszego miasta partnerskiego na Słowacji.
 • postać przy biurku
  - W Katowicach uczestniczyłem w LVII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: - uczestniczyłem w sesji…
 • postać przy biurku
  - W Warszawie uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,…
 • postać przy biurku
  - W Warszawie uczestniczyłem w XLVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich.  
 • postać przy biurku
  - W Warszawie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.  
 • postać przy biurku
  - Zapoznałem się z postępem prac na budowie wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906; - w Redzie uczestniczyłem w uroczystej…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z burmistrzem Woźnik, - w Katowicach uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Fundusze…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z komendantem Hufca ZHP Lubliniec hm. Mariuszem Maciówem w sprawie bieżącej współpracy; - spotkałem się z…
 • postać przy biurku
  - W Siemianowicach Śląskich uczestniczyłem w Regionalnym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zorganizowanym przez Wydział…
 • postać przy biurku
  - W Katowicach podpisałem akt notarialny przejęcia od PKP działki pod urządzenie drogi; - w Bytomiu uczestniczyłem w spotkaniu…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w imprezach zorganizowanych w ramach obchodów Dni Lublińca.
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w otwarciu jubileuszowego mini turnieju piłki nożnej z okazji 60-lecia powstania Stowarzyszenia TKKF Pedagog…
 • postać przy biurku
  - W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach złożyłem oświadczenie majątkowe; - w Wojkowicach uczestniczyłem w Konwencie…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z dyrektor Miejskiego Domu Kultury w sprawie Dni Lublińca oraz imprez planowanych w okresie letnim; - przyjąłem…
 • postać przy biurku
  - W Lubitece uczestniczyłem w nagradzaniu zwycięzców konkursu plastycznego pn. "W trosce o kanalizację - toaleta to nie śmietnik…
 • postać przy biurku
  - Uczestniczyłem w spotkaniu liderów podregionu bytomskiego Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego; - spotkałem…
 • postać przy biurku
  - Przyjąłem 3 mieszkańców; - w Częstochowie uczestniczyłem w święcie uczelni Uniwersytetu Jana Długosza, podczas którego nadano…
 • postać przy biurku
  - W Miejskim Domu Kultury uczestniczyłem w pikniku z okazji Dnia Dziecka.  
 • postać przy biurku
  - Na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego uczestniczyłem w otwarciu wodnego placu zabaw oraz w pikniku z okazji Dnia Dziecka…
 • postać przy biurku
  - Spotkałem się z przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji RM oraz przekazałem Raport o Stanie…