Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Obrazek
FLAGA I GODŁO POLSKI

Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni na cmentarzu wojskowym w Lublińcu

Gmina Lubliniec otrzymała dotację na realizację zadania polegającego na wymianie nawierzchni placu przed Głównym Pomnikiem – grobem zbiorowym żołnierzy 74 GPP, Powstańców Śląskich oraz Partyzantów, terenu wokół Pomnika oraz nawierzchni alejek usytuowanych na cmentarzu wojskowym w Lublińcu przy ul. Stalmacha.

Cmentarz znajduje się obok Jednostki Wojskowej Komandosów – elitarnego oddziału Wojsk Specjalnych RP w związku z czym jest to miejsce licznie odwiedzane przez gości z Polski i z zagranicy, którzy zaproszeni na uroczystości wojskowe, pragną oddać hołd poległym w walce za Ojczyznę. Na placu przed Głównym Pomnikiem odbywają się uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne.

Wymiana nawierzchni nada odpowiednią rangę cmentarzowi wojskowemu oraz zapewni bezpieczne odwiedzanie cmentarza.

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

 

 

Całkowita wartość zadania: 159 080,70 zł

Wartość dofinansowania: 110 000 zł

Obrazek
PLAKAT O MODERNIZACJI NAWIERZCHNI NA CMENTARZU WOJSKOWYM