Obowiązkowe zezwolenie na przetrzymywanie lancetogłowa królewskiego | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Obowiązkowe zezwolenie na przetrzymywanie lancetogłowa królewskiego

Lancetogłów królewski

Obowiązkowe zezwolenie na przetrzymywanie lancetogłowa królewskiego

Co zrobić gdy mam IGO, który został dodany na listę unijną?

  • zwierzęta domowe

Ustawa o gatunkach obcych przewiduje 6 miesięcy od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii na złożenie wniosku o zezwolenie na przetrzymywanie zwierzęcia.

Wobec tego w przypadku IGO, które z dniem 2 sierpnia br. zostały umieszczone na ww. liście, do 2 lutego 2023 r. należy:

  • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie zwierzęcia albo

  • przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo

  • oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii oraz poinformować o tym w terminie 7 dni regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Sytuacja ta dotyczyć będzie przede wszystkim lancetogłowa królewskiego, gambuzja kropkowana i pospolita, przydenka żebrowata.

Uwaga:

Kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Więcej informacji o przepisach dotyczących gatunków obcych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych.