Patronka Lublińca | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Patronka Lublińca

Podobizna Edyty Stein

Edyta Stein

Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Święta Kościoła Katolickiego, wyniesiona na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1998 roku. Została ogłoszona Współpatronką Europy. Edyta Stein urodzona we Wrocławiu, w dzieciństwie często spędzała wakacje u swych krewnych mieszkających w Lublińcu, stąd jej powszechnie znana miłość do tego miasta. Zmieniła wyznanie z judaizmu na katolicyzm i wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Została aresztowana w 1942 roku w klasztorze w Holandii, skąd deportowano ją do KL Auschwitz, gdzie poniosła męczeńską śmierć wraz ze swoją siostrą Różą, urodzoną w Lublińcu. W Lublińcu powstało Towarzystwo im. E. Stein, prowadzące szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską. Lubliniec stał się swoistym centrum kultu Patronki Europy - s. Teresy Benedykty od Krzyża - świętej Edyty Stein. 11 października 2008 r. odbyła się uroczystość nadania Lublińcowi Patronatu Świętej.

Strona poświęcona Edycie Stein wraz z szeroko opracowaną biografią i kalendarium : https://edytastein.org.pl/pl/edyta-stein/