Patronka Lublińca | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Patronka Lublińca

Podobizna Edyty Stein

Edyta Stein

Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Święta Kościoła Katolickiego, wyniesiona na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1998 roku. Została ogłoszona Współpatronką Europy. Edyta Stein urodzona we Wrocławiu, w dzieciństwie często spędzała wakacje u swych krewnych mieszkających w Lublińcu, stąd jej powszechnie znana miłość do tego miasta. Zmieniła wyznanie z judaizmu na katolicyzm i wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Została aresztowana w 1942 roku w klasztorze w Holandii, skąd deportowano ją do KL Auschwitz, gdzie poniosła męczeńską śmierć wraz ze swoją siostrą Różą, urodzoną w Lublińcu. W Lublińcu powstało Towarzystwo im. E. Stein, prowadzące szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską. Lubliniec stał się swoistym centrum kultu Patronki Europy - s. Teresy Benedykty od Krzyża - świętej Edyty Stein. 11 października 2008 r. odbyła się uroczystość nadania Lublińcowi Patronatu Świętej.

Strona poświęcona Edycie Stein wraz z szeroko opracowaną biografią i kalendarium : https://edytastein.org.pl/pl/edyta-stein/