Pomoc uczniom niepełnosprawnym | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Pomoc uczniom niepełnosprawnym

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA LATA 2023-2025

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.