Programy ochrony powietrza | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Programy ochrony powietrza

Programy ochrony powietrza dla województwa śląskiego

https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi

https://powietrze.slaskie.pl/content/wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie-ludzi

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla woj. śląskiego za lata 2020-2023 jest dostępne do pobrania poniżej.

Dodatkowe wyjaśnienia do treści sprawozdania: zwielokrotniona wartość dot. liczby placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną jest wynikiem dodania poszczególnych wydarzeń mających miejsce w placówkach na przestrzeni 4 lat i jest wartością prawidłową na potrzeby sprawozdawczości.

Do pobrania
Lubliniec POP za 2020 385.53 KB Pobierz
Lubliniec POP za 2021 383.06 KB Pobierz
Lubliniec POP za 2022 417.5 KB Pobierz
Lubliniec POP za 2023 343.23 KB Pobierz