Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Do II konkursu ogłoszonego przez Premiera RP w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH zostały zgłoszone następujące wnioski:

 1. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku – I etap
 2. Budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną
 3. Przebudowa dróg gminnych ul. Kardynała Hlonda, Górniczej oraz Księdza Cebuli
Szacunkowa wartość zgłoszonych projektów wynosi: 82.790.607 zł
Wnioskowana wartość dotacji z RFIL: 66.805.000 zł

Do konkursu ogłoszonego przez Premiera RP w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH zostały zgłoszone następujące wnioski:

 1. Lublinieckie Centrum Aktywności Senioralnej
 2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku – I etap
 3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 4. Budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną
 5. Przebudowa nawierzchni ul. Plebiscytowej
 6. Przebudowa dróg gminnych ul. Kardynała Hlonda, Górniczej oraz Księdza Cebuli
 7. Przebudowa dróg gminnych ul. Głowackiego i Staszica oraz ul. Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
 8. Budowa połączenia drogowego ul. Klonowej z DK46 i DK11
 9. Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej na skrzyżowanie bezkolizyjne
Szacunkowa wartość zgłoszonych projektów wynosi: 167.233.356 zł
Wnioskowana wartość dotacji z RFIL: 135.899.694 zł

 

Wyniki konkursu oraz lista wybranych projektów są dostępne na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Żaden z 9 projektów gminy Lubliniec nie został wybrany do dofinansowania.

Miło nam poinformować, że dzisiaj (4 września 2020 r.) na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu wpłynęła dotacja w wysokości 6.086.983 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

We wtorek (1 września 2020 r.) wyszły przelewy na łączną kwotę 6 mld zł w ramach pierwszej puli środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do 16 urzędów wojewódzkich - poinformował premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

Link https://twitter.com/wgospodarce/status/1300732916062879749?s=20

Wojewoda Śląski po zaksięgowaniu przelewu przekaże dotację w wysokości 6.086.983 zł na konto gminy Lubliniec.

Obrazek
logo

W ramach dofinansowania  jakie Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w latach 2020-2022 zostały wykonane następujące inwestycje :

1.      Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Sosnowa, Grzybowa, Gajowa  w Lublińcu -
kwota dofinansowania  181 483,00zł

2.      Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu -
kwota dofinansowania  500 000,00zł

3.      Modernizacja instalacji hydrantowej przy szkole Podstawowej Nr 2w Lublińcu -
kwota dofinansowania  80 000,00zl

4.   Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr  3 w Lublińcu do przepisów p. poż.-
kwota dofinansowania  560 000,00zł

5.      Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego  w Lublińcu do przepisów p.poż.  -
kwota dofinansowania  240 000,00zł

6.   Przebudowa drogi gminnej Głowackiego i Staszica w Lublińcu -
kwota dofinansowania  1 740 000,00zł

7.      Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku etap I -
kwota dofinansowania  1 640 000,00zł

8.    Przebudowa odcinka drogi przy ul. Mickiewicza w Lublińcu -
kwota dofinansowania  641 500,00zł

9.     Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lubliniec -
kwota dofinansowania  390 000,00zł

10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej  -
kwota dofinansowania  114 000,00zł

 

Całkowita kwota dofinansowania do w/wym.  zadań wyniosła  6 086,983,00zł .