KADENCJA 2021-2022 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

KADENCJA 2021-2022

Obecny skład osobowy Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2021-2022 ogłoszony Zarządzeniem nr 137/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wyników wyborów oraz ogłoszenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca:


   1.  Amelia Augustyn - Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
   2.  Lena Gembała - Zespół Szkół Zawodowych
   3.  Michał Gruszka - Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   4.  Mariola Kaczor - Szkoła Podstawowa im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
   5.  Małgorzata Kołacz - Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   6.  Marcelina Kuberska - Szkoła Podstawowa im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
   7.  Mateusz Literacki - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
   8.  Łukasz Małachowski - Zespół Szkół Zawodowych
   9.  Agnieszka Marcinkowska - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
 10.  Anna Moryc - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
 11.  Bartosz Perkowski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
 12.  Mikołaj Puchała - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
 13.  Jakub Szulc - Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
 14.  Jakub Szwedziński - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
 15.  Bartosz Wydmuch - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte

 

Skład osobowy Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2021-2022 ogłoszony Zarządzeniem Nr 226/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyników wyborów oraz ogłoszenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca:


   1.  Amelia Augustyn - Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
   2.  Lena Gembała - Zespół Szkół Zawodowych
   3.  Michał Gruszka - Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   4.  Mariola Kaczor - Szkoła Podstawowa im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
   5.  Zuzanna Karpe - Zespół Szkół Zawodowych
   6.  Małgorzata Kołacz - Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza
   7.  Marcelina Kuberska - Szkoła Podstawowa im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
   8.  Mateusz Literacki - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
   9.  Agnieszka Marcinkowska - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
 10.  Anna Moryc - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
 11.  Bartosz Perkowski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
 12.  Helena Piskoń - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
 13.  Mikołaj Puchała - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
 14.  Jakub Szwedziński - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
 15.  Bartosz Wydmuch - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
 16.  Karol Zbączyniak - Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty

Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca została powołana Uchwałą nr 261/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca wchodzą uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danej szkoły.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół. Celem działania Młodzieżowej Rady jest - upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży miasta, wspieranie aktywności młodzieży miasta, umożliwienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych, promocja kultury, szczególnie tworzonej przez młodzież i do niej adresowanej, współpraca i integracja twórczych środowisk młodzieżowych, wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży, obrona praw i godności ucznia.

Na I sesji dokonano wyboru Przewodniczącego, którym został Michał Gruszka oraz Wiceprzewodniczącej – Anny Moryc.

 

SKŁAD KOMISJI:


1.    Komisja „Młodzi i Piękni”:
       •    Lena Gembała – Przewodnicząca komisji od 07.03.2022 r.
       •    Helena Piskoń – Przewodnicząca, rezygnacja z mandatu - 06.03.2022 r.
       •    Anna Moryc
       •    Mariola Kaczor
       •    Amelia Augustyn
       •    Karol Zbączyniak – rezygnacja z mandatu - 11.05.2022

2.    Komisja „Młodzi dla Młodzieży”:
      •    Mikołaj Puchała – Przewodniczący komisji
      •    Agnieszka Marcinkowska
      •    Mariola Kaczor
      •    Mateusz Literacki
      •    Michał Gruszka
      •    Karol Zbączyniak – rezygnacja z mandatu - 11.05.2022
      •    Łukasz Małachowski – od 30.05.2022
      •    Bartosz Perkowski

3.    Komisja „Młodzi dla Środowiska”:
      •    Małgorzata Kołacz – Przewodnicząca komisji
      •    Mateusz Literacki
      •    Marcelina Kuberska
      •    Zuzanna Karpe – rezygnacja z mandatu - 30.03.2022
      •    Bartosz Wydmuch

4.    Komisja „Młodzi dla Rozwoju”:
     •    Agnieszka Marcinkowska – Przewodnicząca komisji
     •    Anna Moryc
     •    Michał Gruszka
     •    Jakub Szwedziński
     •    Bartosz Perkowski  
     •    Łukasz Małachowski – od 30.05.2022