Lubliniecka Rada Sportu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Lubliniecka Rada Sportu

Skład Lublinieckiej Rady Sportu:

 1. Henryk Ślęzak – przedstawiciel lublinieckich szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 1) – Przewodniczący Rady Sportu
 2. Jakub Olczyk - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Klub Sportowy Tajfun Harbułtowice) – Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu
 3. Adam Richter - przedstawiciel lublinieckich szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 1) – Członek Rady Sportu
 4. Sonia Wachowska- przedstawicielka klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Społeczne Towarzystwo Badmintona Energia) – Członek Rady Sportu
 5. Tomasz Rybak - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (WOPR w Katowicach Oddział Miejski w Lublińcu) – Członek Rady Sportu
 6. Sebastian Radek - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Sporting Football Academy) – Członek Rady Sportu
 7. Bogusław Plewka - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Lubliniecki Klub Oyama Karate)– Członek Rady Sportu
 8. Grzegorz Lancman - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Wojskowy Klub Biegacza Meta)– Członek Rady Sportu
 9. Henryk Maniura - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu – Członek Rady Sportu
 10. Paweł Kompała - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec) – Członek Rady Sportu
 11. Bartosz Gruca - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Lubliniecki Klub Sportowy Sparta) – Członek Rady Sportu
 12. Sebastian Kaczmarczyk - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec) – Członek Rady Sportu
 13. Marcin Grabiński - sportowiec niezrzeszonego – Członek Rady Sportu
 14. Marcin Makowski - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Judo Lubliniec) - Członek Rady Sportu


Obecna rada została powołana Zarządzeniem nr 306/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2020 r.

Rada pełni funkcję organu opiniodawczego i konsultacyjnego Burmistrza Miasta Lublińca w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kultury fizycznej.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie - strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.