Lubliniecka Rada Sportu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Lubliniecka Rada Sportu

Skład Lublinieckiej Rady Sportu:

 1. Henryk Ślęzak – przedstawiciel lublinieckich szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 1) – Przewodniczący Rady Sportu
 2. Jakub Olczyk - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Klub Sportowy Tajfun Harbułtowice) – Zastępca Przewodniczącego Rady Sportu
 3. Ewa Fokczyńska - przedstawicielka klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Wojskowy Klub Biegacza Meta) – Członek Rady Sportu
 4. Marcin Grabiński - sportowiec niezrzeszonego – Członek Rady Sportu
 5. Bartosz Gruca - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Lubliniecki Klub Sportowy Sparta) – Członek Rady Sportu
 6. Sebastian Kaczmarczyk - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec) – Członek Rady Sportu
 7. Paweł Kompała - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec) – Członek Rady Sportu
 8. Marcin Makowski - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Judo Lubliniec) - Członek Rady Sportu
 9. Henryk Maniura - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu – Członek Rady Sportu
 10. Bogusław Plewka - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Lubliniecki Klub Oyama Karate) – Członek Rady Sportu
 11. Sebastian Radek - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Sporting Football Academy) – Członek Rady Sportu
 12. Adam Richter - przedstawiciel lublinieckich szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Nr 1) – Członek Rady Sportu
 13. Tomasz Rybak - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (WOPR w Katowicach Oddział Miejski w Lublińcu) – Członek Rady Sportu
 14. Sonia Wachowska- przedstawicielka klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Społeczne Towarzystwo Badmintona Energia) – Członek Rady Sportu
 15. Damian Wieczorek - przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych Lublińca (Klub Piłki Ręcznej) - Członek Rady Sportu


Obecna rada została powołana Zarządzeniem nr 13/2024 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 stycznia 2024 r.

Rada pełni funkcję organu opiniodawczego i konsultacyjnego Burmistrza Miasta Lublińca w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie kultury fizycznej.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie - strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.