ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW

Obrazek
znaki narodowe po lewej stronie flaga Rzeczypospolitej, po prawej stronie godło Polski (orzeł biały na czerwonej tarczy

Minister Sportu i Turystyki przyznał Gminie Lubliniec ze Środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2023r. Są to zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.


Całkowita wartość zadania: 17.600,00 zł
Dotację przyznano w wysokości: 8.800,00 zł
Wkład własny Gminy: 8.800,00 zł


Termin realizacji zadania został ustalony od dnia 06.03.2023r. do dnia 30.11.2023r.


Program jest przeznaczony do realizacji na zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w klasach I-IV Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu. Polega na aktywizacji sportowej dzieci oraz profilaktyce wad postawy.