ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW

Obrazek
znaki narodowe po lewej stronie flaga Rzeczypospolitej, po prawej stronie godło Polski (orzeł biały na czerwonej tarczy

Minister Sportu i Turystyki przyznał Gminie Lubliniec ze Środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2023r. Są to zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.


Całkowita wartość zadania: 17.600,00 zł
Dotację przyznano w wysokości: 8.800,00 zł
Wkład własny Gminy: 8.800,00 zł


Termin realizacji zadania został ustalony od dnia 06.03.2023r. do dnia 30.11.2023r.


Program jest przeznaczony do realizacji na zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w klasach I-IV Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu. Polega na aktywizacji sportowej dzieci oraz profilaktyce wad postawy.