Lubliniecka Rada Seniorów | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Lubliniecka Rada Seniorów

Skład Lublinieckiej Rady Seniorów:

1. Symiec Krystyna - PRZEWODNICZĄCA

2. Dylak Marian – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3. Kimak – Kozłowska Irena

4. Koza Halina

5. Kurzac Andrzej

6. Słocińska Krystyna

7. Szymała Zbigniew


W 2015 r. podjęta została uchwała nr 61/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Powyższa regulacja prawna umożliwiła powołanie w 2019 roku składu II kadencji Lublinieckiej Rady Seniorów.

Kadencja Rady Seniorów trwa do końca kadencji urzędującego Burmistrza, a w jej składzie znajduje się 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz 3 przedstawicieli osób starszych, zamieszkałych na terenie miasta Lublińca.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych, zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec.