Sprawozdania kwartalne - 2021 r. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Sprawozdania kwartalne - 2021 r.

KWARTALNA    INFORMACJA  Z  DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH

PRZEZ STRAŻ  MIEJSKĄ W LUBLIŃCU

 

W okresie  IV kwartału 2021 r. Straż Miejska w Lublińcu realizowała czynności służbowe   ujęte w aspekcie praktycznym:

 

IV KWARTAŁ  2021

 

Wizje w terenie z  pracownikami wydziałów UM                                -      30

 

Realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”/               -      21

ilość kontroli  i sprawdzeń w rejonie szkół, przedszkoli,     

 

Czynności, kontrole  w sprawie nieporządku na działkach               -      32

 i posesjach (m.in.kontrole pustostanów)

 

Kontrole prewencyjne boisk , skate park,

okolice ogródków działkowych" inne miejsca zagrożone                 -     99

 

Interwencje i kontrole w sprawie zadymienia spowodowanego

spalaniem                                                                                            -      20

 

Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt

przekazanych właścicielowi                                                                -      6

 

Interwencje, kontrole w sprawie zwierząt (ranne, martwe,

sprzątanie po pieskach, bezdomne)                                                   -     8

 

Interwencje, kontrole  w sprawie odpadów

( w tym dzikie wysypiska śmieci)                                                       -      41

 

Interwencje w sprawie znaków drogowych, oświetlenia                    -      14

 

Czynności kontrolne, sprawdzenia, pomoc dot. osób bezdomnych    -      11

 

Patrol, zabezpieczenie, pomoc przy imprezach plenerowych             -      3

 

Interwencje w sprawie drzew i krzewów                                             -       9

 

Czas pracy  operatora  monitoringu                                                    -      504 h 40 min

 

Czynności w sprawie zanieczyszczeń drogi,

utrzymywania pasów drogowych i inne drogowe                               -     27

 

Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan,

energetycznych                                                                                  -       1

 

Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami

ciekłymi i odpadami komunalnymi                                                     -     59

 

Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem                       -     66

Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów na zewnątrz        -       2

 

 

Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące

nieprawidłowego parkowania i inne drogowe                                    -     228

 

Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci                  -         6

 

Interwencje oraz kontrole  w sprawie spożywania

alkoholu w miejscach publicznych                                                     -      122

 

Interwencje w sprawie oświetlenia ulic                                             -        0

 

Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”    -       18

 

Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń

 umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych                -         1

 

Udzielenie pomocy osobie                                                                  -         3

 

Pomoc przy uruchomieniu samochodu                                              -         6

 

Czynności kontrolne w sprawie numeracji budynków                       -         1

 

Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych                                   -        6

 

Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta                                    

(wybory, pielgrzymki,  imprezy i inne obchody)                               -        17

 

Ustalenie miejsca pobytu osoby                                                        -        17

 

Dostarczenie korespondencji własnej i z UM                                    -        52

 

Odwiezienie bezdomnego do schroniska                                          -        9

 

Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich                                     -        0

 

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem

 rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

(kontrole miejsc, obiektów itp. )                                                        -       306

 

Wspólne służby z Policją                                                                     -        8

 

Kontrole inne  (np.  dot.  azbestu na posesjach, Potok  Steblowski

Kanał Grunwaldzki, rejony wskazanych firm,dzielnic  i in. )              -       41

 

Udzielenie pomocy osobie ( w tym m.in. transport na szczepienie)    -         1

 

Inne nie wymienione czynności kontrolne,

sprawdzenia, interwencje, kontrole przywrócenia  dróg

do stanu pierwotnego, zgłoszenia wydziałów itp.                               -       111

 

W IV    kwartale 2021 r. Komenda Straży Miejskiej:

- na 92 dni – 81 razy pełniono służbę,

- na 28 dni ustawowo wolnych od pracy – służbę realizowano  18-krotnie,

 

Ponadto:

- pełniono służbę na I i II zmianie       - 38-krotnie,

- pełniono służbę tylko na I zmianie   - 32-krotnie,                      

- pełniono służbę tylko na II zmianie - 11-krotnie .

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W okresie III kwartału 2021 r. Straż Miejska w Lublińcu realizowała czynności służbowe ujęte w aspekcie praktycznym:

 

III KWARTAŁ  2021

 

Wizje w terenie z pracownikami wydziałów UM                                 -      40


Realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”                -      354

(ilość kontroli  i sprawdzeń miejsc)

 

Czynności, kontrole  w sprawie nieporządku na działkach               -      28

i posesjach (m.in.kontrole pustostanów)

 

Kontrole prewencyjne boisk , skate park,

okolice ogródków działkowych" inne miejsca zagrożone                 -    204

 

Interwencje i kontrole w sprawie zadymienia spowodowanego

spalaniem                                                                                            -      9

 

Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt

przekazanych właścicielowi                                                               -      2

 

Interwencje, kontrole w sprawie zwierząt (ranne, martwe,

sprzątanie po pieskach, bezdomne)                                                   -     12

 

Interwencje, kontrole  w sprawie odpadów

( w tym dzikie wysypiska śmieci)                                                       -      14

 

Interwencje w sprawie znaków drogowych, oświetlenia                    -      11

 

Czynności kontrolne, sprawdzenia, pomoc dot. osób bezdomnych    -      31

 

Patrol, zabezpieczenie, pomoc przy organizowaniu przez UM

imprez plenerowych                                                                            -      24

 

Interwencje w sprawie drzew i krzewów                                            -       4

 

Czas pracy  operatora  monitoringu                                                   -      377 h 40 min

 

Czynności w sprawie zanieczyszczeń drogi,

utrzymywania pasów drogowych i inne drogowe                               -     40             

 

Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan,

energetycznych                                                                                   -       4

 

Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami

ciekłymi i odpadami komunalnymi                                                     -     30

 

Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem                       -     48

Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów na zewnątrz        -       5

 

Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące

nieprawidłowego parkowania i inne drogowe                                    -     158

 

Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci                  -         4

 

Interwencje oraz kontrole  w sprawie spożywania

alkoholu w miejscach publicznych                                                     -      136

 

Interwencje w sprawie oświetlenia ulic                                             -         3

 

Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”   -       20

 

Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń

 umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych                -         1

 

Udzielenie pomocy osobie                                                                  -         6

 

Pomoc przy uruchomieniu samochodu                                              -         2

 

Czynności kontrolne w sprawie numeracji budynków                       -         6

Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych                                   -        13

 

Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta                                    

(wybory, pielgrzymki,  imprezy i inne obchody)                               -        19

 

Ustalenie miejsca pobytu osoby                                                        -         0

 

Dostarczenie korespondencji własnej i z UM                                     -        61

 

Odwiezienie bezdomnego do schroniska                                           -        1

 

Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich                                       -        0

 

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem

 rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

(kontrole miejsc, obiektów itp. )                                                        -       70

 

Wspólne służby z Policją                                                                    -        4

 

Kontrole inne  (np.  dot.  azbestu na posesjach, Potok  Steblowski

Kanał Grunwaldzki, rejony wskazanych firm,dzielnic  i in. )             -      101

 

Udzielenie pomocy osobie ( w tym m.in. transport na szczepienie)  -         5

 

Inne nie wymienione czynności kontrolne,

sprawdzenia, interwencje, kontrole przywrócenia  dróg

do stanu pierwotnego, zgłoszenia wydziałów itp.                               -       75

 

W III kwartale 2021 r. Komenda Straży Miejskiej:

 

- na 92 dni – 86- krotnie realizowane były służby,

- na 26 dni ustawowo wolnych od pracy – służbę realizowano  20-krotnie,

 

Ponadto:

- pełniono służbę na I i II zmianie       - 46-krotnie,

- pełniono służbę tylko na I zmianie   - 14-krotnie,                      

- pełniono służbę tylko na II zmianie - 26-krotnie .

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KWARTALNA INFORMACJA Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W LUBLIŃCU

 

Zmierzając do przybliżenia pracy Komendy Straży Miejskiej w Lublińcu, po uruchomieniu zakładki STRAŻ MIEJSKA na stronie Urzędu Miasta, zamieszczanych tam artykułach i sprawozdaniu z pracy za rok 2020, ale i także informacjach zamieszczanych na stronach mediów społecznościowych, poniżej przezentujemy czynności zrealizowane w II kwartale 2021 roku ujęte w aspekcie praktycznym:

 

Wizje w terenie z  pracownikami wydziałów UM                                   -25

 

Realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”                   -13

(ilość kontroli  i sprawdzeń miejsc)

 

Czynności, kontrole  w sprawie nieporządku na działkach                 -102

 i posesjach (m.in.kontrole pustostanów)

 

Kontrole prewencyjne boisk , skate park,

okolice ogródków działkowych" inne miejsca zagrożone                  -212

 

Interwencje i kontrole w sprawie zadymienia spowodowanego

spalaniem                                                                                               - 4

 

Interwencje w sprawie zabezpieczonych zwierząt

przekazanych właścicielowi                                                                   -5

 

Interwencje, kontrole w sprawie zwierząt (ranne, martwe,

sprzątanie po pieskach, bezdomne)                                                     -51

 

Interwencje, kontrole  w sprawie śmieci

( w tym dzikie wysypiska śmieci)                                                           -1

 

Interwencje w sprawie znaków drogowych, oświetlenia                       -2

 

Interwencje w sprawie drzew i krzewów                                                -1

 

Czas pracy  operatora  monitoringu                                                       - 484 godz. 25 min

 

Czynności w sprawie awarii telefonicznych, wodno-kan,

energetycznych                                                                                       -2

 

Interwencja w sprawie gospodarki nieczystościami

ciekłymi i odpadami komunalnymi                                                         -41

 

Kontrola spalania w piecach zakończona protokołem                           -35

 

Interwencje w sprawie spalania trawy i odpadów na zewnątrz            -4

 

Interwencje i prewencyjne kontrole dotyczące

nieprawidłowego parkowania i inne drogowe                                       -356

 

Interwencje w sprawie przepełnionych koszy na śmieci                      -9

Interwencje oraz kontrole  w sprawie spożywania

alkoholu w miejscach publicznych                                                        -35

 

Interwencje w sprawie oświetlenia ulic                                                - 4

 

Realizacja działań w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”      -73

 

Czynności w sprawie plakatów i ogłoszeń

 umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych                    -1

 

Udzielenie pomocy osobie                                                                      -3

 

Pomoc przy uruchomieniu samochodu                                                  -1

 

Konwoje dokumentów i wartości pieniężnych                                       -4

 

Zabezpieczenie ważnych wydarzeń na terenie miasta

(wybory, pielgrzymki,  imprezy i inne obchody)                                  -3

 

Ustalenie miejsca pobytu osoby                                                           -1

 

Dostarczenie korespondencji własnej i z UM                                       -3

 

Odwiezienie bezdomnego do schroniska                                             -4

 

Pomoc prawna dla innych Straży Miejskich                                         -1

 

Działania prewencyjne związane z ograniczeniem

 rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

(kontrole miejsc, obiektów itp. )                                                      -189

 

Wspólne służby z Policją                                                                      -3  

 

Kontrole inne

(np.  dot.  azbestu na posesjach, Potok  Steblowski

Kanał Grunwaldzki i in. )                                                                     -66

 

Udzielenie pomocy osobie ( w tym m.in. transport na szczepienie)   -8

 

Inne nie wymienione czynności kontrolne,

sprawdzenia, interwencje, kontrole przywrócenia  dróg

do stanu pierwotnego, zgłoszenia wydziałów itp.                              -182

 


W II kwartale 2021 r. Komenda Straży Miejskiej realizowała czynności:

- na 91 dni – 82- krotnie realizowane były służby,

- na 29 dni ustawowo wolnych od pracy – służbę realizowano  20-krotnie,

 

Ponadto:

- pełniono służbę na I i II zmianie       - 42-krotnie,

- pełniono służbę tylko na I zmianie   - 27-krotnie,                      

- pełniono służbę tylko na II zmianie - 13-krotnie (w tym kilka służb obejmujących porę nocną).