Ochrona i promocja zdrowia | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ochrona i promocja zdrowia

Warsztaty Aktywny Senior - ZAPROSZENIE

Obrazek
Plakat informacyjny

Warsztaty Aktywny Senior - ZAPROSZENIE

Obrazek
Plakat informacyjny

Trwa nabór do programu polityki zdrowotnej

Obrazek
Tekst Aktywny Senior
Obrazek
Tekst Aktywny Trzecioklasista
Do pobrania
Plakat Aktywny Senior 937.23 KB Pobierz
Plakat III klasa 487.09 KB Pobierz

W dniu 29 sierpnia 2022r. w Gminie Lubliniec rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026.

W roku szkolnym 2022/2023 program realizuje wyłoniona w drodze konkursu Pani Anna Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kamińska ŻYWIENIE I DIETOTERAPIA.

Obecnie w ramach powyższego programu trwa nabór do darmowych projektów pn.: Aktywny Senior oraz Aktywny Trzecioklasista, które skierowane są do mieszkańców Lublińca w wieku 65+ oraz uczniów klas trzecich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, zmagających się nadwagą, otyłością i w przypadku osób starszych chorobami towarzyszącymi.

Program obejmuje:

Całoroczną opiekę dietetyka -obejmującą analizy składu ciała, ustalenie szczegółowego planu dietoterapii oraz zaleceń dietetycznych dostosowanych do potrzeb uczestników.
Opiekę psychologa- indywidualnie dostosowane wsparcie psychologiczne, obejmujące pracę nad komfortem psychicznym i poprawą jakości snu.
Opiekę specjalisty wychowania fizycznego- wdrażającą odpowiednio dobraną aktywność fizyczną, mającą na celu poprawę sprawności oraz utratę masy ciała.

Chęć udziału w programie należy zgłaszać pod numerem telefonu: 787 395 694.

Szczegółowe informacje o programie uzyskać można pod numerem telefonu 787 395 694, a także na stronie internetowej www.lubliniec.eu w zakładce Sprawy Społeczne/Ochrona i promocja zdrowia.

Program sfinansowany został z budżetu Miasta Lublińca.

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE LUBLINIEC ORAZ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW W WIEKU 65+ NA LATA 2022 - 2026

W dniu 24 maja 2022r. Uchwałą nr 554/XLVI/2022 Rada Miejska w Lublińcu przyjęła „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych
w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026.

Celem głównym programu jest zmniejszenie o 5 punktów procentowych częstości występowania nadwagi i otyłości wśród zakwalifikowanych do programu dzieci uczęszczających do klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz wśród osób powyżej 65 r.ż. w Mieście Lublińcu, poprzez: objęcie kompleksową interwencją edukacyjno – zdrowotną, poprawę sposobu odżywiania, poprawę aktywności fizycznej oraz wiedzy w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 9 lat, uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, do ich rodziców/opiekunów, którzy zostaną objęci działaniami informacyjno – edukacyjnymi oraz do osób powyżej 65 r.ż. będących mieszkańcami Miasta Lublińca.

Program pozwoli na zwiększenie skuteczności zapobiegania nadwadze i otyłości oraz ich powikłaniom wśród dzieci oraz osób starszych, poprzez działania obejmujące edukację żywieniową, opiekę psychologiczną, promowanie aktywności ruchowej, korektę nawyków żywieniowych i zmianę sposobu żywienia.

Porady dietetyczne w poszczególnych latach realizowane będą w wybranych w drodze konkursu podmiotach wykonujących działalność leczniczą (np.POZ) lub świadczących usługi dietetyczne (gabinet dietetyczny). Przeprowadzona akcja edukacyjna obejmie wykłady z zakresu edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej w odniesieniu do prewencji nadwagi i otyłości w wieku młodzieńczym. W ramach akcji informacyjnej zostaną przekazane pacjentom terminy porad żywieniowych. O kwalifikacji do 2 etapu programu będzie decydować wynik pomiarów antropometrycznych. Porady psychologiczne i porady z zakresu aktywności ruchowej będą realizowane w wybranych w drodze konkursu podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub w wynajętych
na potrzeby programu salach, np. w szkołach, domach kultury itp.

Program sfinansowany będzie ze środków budżetu Miasta Lublińca.

Szczegółowe informacje o programie w załączniku.