Lubliniecka Rada Kobiet | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Lubliniecka Rada Kobiet

Skład Lublinieckiej Rady Kobiet:

 1.     Budna Barbara
 2.     Chyra Magdalena
 3.     Figlak Jolanta - Przewodnicząca Lublinieckiej Rady Kobiet
 4.     Gambuś Klaudia
 5.     Kuciejczyk Danuta
 6.     Małysa Anna - Zastępca Przewodniczącej Lublinieckiej Rady Kobiet
 7.     Ochman Iwona
 8.     Pietrzak Anita
 9.     Serafin Katarzyna
 10.     Słota Danuta
 11.     Spaczyńska Lucyna
 12.     Trzepizur Anna - Sekretarz Lublinieckiej Rady Kobiet
 13.     Włuka Czesława

W 2020 r. rozpoczęła się działalność II kadencja Lublinieckiej Rady Kobiet powołanej Zarządzeniem Nr 300/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 listopada 2020 r.

Kadencja Lublinieckiej Rady Kobiet trwa do końca kadencji Burmistrza Miasta Lublińca.

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta Lublińca w sprawach dotyczących miasta, poprzez wspieranie miejskich działań pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, kulturalnych, dotyczących profilaktyki zdrowotnej, współpracę oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz praw kobiet oraz równouprawnienia.