Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

Obrazek
1

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 jest programem wieloletnim, którego rolą jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków.

Priorytet 3 NPRCz 2.0. został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących m.in. placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

W 2022 roku, decyzją Wojewody Śląskiego, niżej wymienione placówki oświatowe, uzyskały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w łącznej kwocie 20 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, zarówno w przedszkolach, jak i w szkole,  lektur oraz serii wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach programu planuje się zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej, tj. zestawu komputerowego, laptopa, drukarki oraz czytnika kodów kreskowych.

    Przedszkole Miejskie nr 1 w Lublińcu – kwota uzyskanego wsparcia 2 500,00 zł, wkład własny 625,00 zł, całkowity koszt 3 125,00 zł;
    Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu - kwota uzyskanego wsparcia  3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt 3 750,00 zł;
    Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu - kwota uzyskanego wsparcia  3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt 3 750,00 zł;
    Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu - kwota uzyskanego wsparcia  12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt 15 000,00 zł


Całość zadania wyniesie 26 625,00 zł. Wkład własny Gminy Lubliniec to 5 125,00 zł.

Obrazek
3

 

Obrazek
1
Obrazek
2
Obrazek
3