Lubliniecka Rada Kultury | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Lubliniecka Rada Kultury

Skład Lublinieckiej Rady Kultury:

 1.         Kowalczyk Stanisław – Przewodniczący Lublinieckiej Rady Kultury
 2.         Bechcicki Sylwin
 3.         Bromer Kazimierz
 4.         Brzezina Joanna
 5.         Dmitriew Daniel
 6.         Gadaszewska Martyna
 7.         Gembała Krzysztof
 8.         Herbowska – Matera Aleksandra
 9.         Kniejski Olgierd
 10.         Konfisz Bogna
 11.         Lubosz Katarzyna
 12.         Raj-Kubat Agnieszka
 13.         Wachowska Sonia
 14.         Gatner Karina

Powołana Zarządzeniem nr 96/2024 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2024 r.

Regulamin Lublinieckiej Rady Kultury określony w załączniku do zarządzenia 28/07 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 lutego 2007r.

Lubliniecka Rada Kultury jako organ opiniodawczy Burmistrza Miasta Lublińca, ma służyć zintegrowaniu środowiska podmiotów działających w sferze kultury i sztuki poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.