Konkurs plastyczny | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Konkurs plastyczny

Data wydarzenia
-
Miejsce
Lubliniec
Wstęp
wolny
Kategoria wydarzenia
Wydarzenia społeczne

Konkurs plastyczny „W TROSCE O KANALIZACJĘ - TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”

Urząd Miejski w Lublińcu wraz z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu zaprasza do uczestnictwa w konkursie plastycznym „W TROSCE O KANALIZACJĘ - TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”.
Celem konkursu jest m.in. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży o znaczeniu wody w codziennym życiu, poszerzenie wiedzy w zakresie procesów i etapów oczyszczania ścieków, propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci.
Konkurs skierowany jest do dzieci z terenu gminy Lubliniec w dwóch kategoriach:
- kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym (również dla dzieci nieuczęszczających do żadnej placówki);
- kategoria II - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Prace w technice dowolnej w formacie A4 lub A3 należy nadesłać  lub dostarczyć osobiście na adres: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec,  z dopiskiem „Konkurs plastyczny”, w terminie od dnia 06.05.2024 r. do 24.05.2024 r.
Szczegółowe informacje o konkursie będzie można znaleźć pod adresem https://lubliniec.eu/ oraz https://zwiuk.eu/.
W każdej kategorii zostaną nagrodzone trzy zwycięskie prace. W przypadkach szczególnych mogą dodatkowo zostać przyznane wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 3 czerwca 2024 r.
Referat ds. Środowiska i Klimatu