PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

ZŁÓŻ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Lublińcu przypomina, iż od dnia 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS lub przez stronę empatia.mpips.gov.pl) wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy – świadczenia są przyznawane na okres od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. będzie istniała możliwość składania w/w wniosków w wersji papierowej,
w tradycyjnej formie – w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa, szczególnie mając na uwadze ostatni wzrost liczby zachorowań zachęcamy do korzystania z elektronicznej drogi składania wniosków. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość
i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne bezpieczeństwo związane z COVID.

Czytaj więcej: ZŁÓŻ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa”

Projekt „Model rehabilitacja kompleksowa” skierowany dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Załączniki:
Pobierz plik (pfron-ulotka-6str.pdf)pfron-ulotka-6str.pdf[ ]11072 kB
Pobierz plik (ULOTKA INFORMACYJNA.docx)ULOTKA INFORMACYJNA.docx[ ]24 kB

Słoneczny Lubliniec - losowanie

Informujemy, że w najbliższą środę (17 marca) o godz. 10.00 w sali nr 11 (I piętro - sala ślubów – w budynku tut. Urzędu Miejskiego) odbędzie się losowanie osób z naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.

Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca nr 37/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

O wynikach losowania uczestnicy naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oświadczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie wycinki lasu na terenie Kokotka

W związku z rozpoczęciem przez Nadleśnictwo Lubliniec wycinki drzew w lasach na terenie Kokotka, informujemy, że realizacja tych przedsięwzięć wynika z Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029, opracowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, zaakceptowanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i następnie w dniu 01.10.2020 roku zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Michała Wosia. Samorządy lokalne tj. miasta, gminy, powiaty uczestniczą w posiedzeniach Komisji Założeń Planu i w naradzie techniczno - gospodarczej i w tym zakresie chcę sprostować moje wcześniejsze oświadczenie. Należy również dodać, że organy miasta nie mają prawnego umocowania do przedstawiania opinii odnośnie ostatecznego kształtu opracowanego Planu Urządzenia Lasu.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, zaprosiłem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec na najbliższą sesję Rady Miejskiej, którą zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej oraz poinformowałem Nadleśniczego, że wystąpię z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie objęcia ochroną prawną w formie użytku ekologicznego obszaru lasu, na którym położone są wydmy piaskowe znajdujące się na terenie Kokotka. Celem ustanowienia na tym obszarze użytku ekologicznego będzie ochrona formy geologicznej wydm oraz lasu będącego miejscem występowania chronionych gatunków roślin oraz zwierząt.

 

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu:

1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec;
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku.

Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePuap, w terminie od 11.03.2021 r. do 18.03.2021 r.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 7μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.07 20:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.