PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju.
Powszechny Spis Rolny 2020
W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu wirusowi.
Informacja w sprawie koronawirusa
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Informacja Posła Andrzeja Gawrona odnośnie sytuacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Kochcicach

Na prośbę Posła Andrzeja Gawrona publikujemy informację o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony Szpitala Rehabilitacyjnego w Kochcicach.

 

Informacja Posła Andrzeja Gawrona odnośnie sytuacji Szpitala Rehabilitacyjnego
w Kochcicach


Zgodnie z deklaracją Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala w Piekarach Śl. Dariusza Iskanina, złożoną podczas interwencji, którą podjąłem w Radzie Społecznej Szpitala - w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji finansowej „Sanatorium” w Kochcicach.
Wicemarszałek Izabela Domogała po raz kolejny zapewniła, że nie podjęto żadnych wiążących decyzji a sytuacja wszystkich podległych placówek medycznych jest poddawana szczegółowej analizie finansowej. Jak przekazała Pani Wicemarszałek nadal trwają analizy funkcjonowania Ośrodka i cały czas rozważane są różne scenariusze:

Czytaj więcej: Informacja Posła Andrzeja Gawrona odnośnie sytuacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Kochcicach

WSPARCIE „AGORY” DLA LUBLINIECKICH SENIORÓW

Z ogromną radością pragniemy poinformować, iż Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu, funkcjonujący jako placówka wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znalazł się w gronie placówek, które zostaną objęte wsparciem w wysokości 30 tysięcy złotych w ramach akcji charytatywnej „NADZIEJA”

Czytaj więcej: WSPARCIE „AGORY” DLA LUBLINIECKICH SENIORÓW

INFORMACJA OD ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

Oddział ZUS w Częstochowie zaprasza na konsultacje telefoniczne:

Przeliczenia emerytur dla osób urodzonych w 1953 roku
 - 21 października 2020 r. (środa) w godz. 12:00-14:00
   Podczas dyżuru pracownicy ZUS będą odpowiadać na pytania, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ponownego obliczenia świadczenia.

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ, ZAPRASZAMY:  tel. 34 368 91 34

 

Oddział ZUS w Częstochowie Inspektorat w Myszkowie zaprasza na konsultacje telefoniczne
 
Doradca emerytalny ZUS radzi   
 - 26 października 2020 r. (poniedziałek) w godz. 12:00-14:00
 
Eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego będą udzielać porad w zakresie:
- warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne;
- dokumentów, jakie należy złożyć, aby otrzymać świadczenia,
- w jaki sposób przeliczyć świadczenie.
 
ZADZWOŃ, ZAPYTAJ, ZAPRASZAMY tel. 34 313 45 30 wew. 41

 

 

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rachmistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić:

·        dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, lub

·        za pośrednictwem strony internetowej: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych z serca płynące podziękowania za ogromne zaangażowanie w przekazywanie naszym dzieciom i młodzieży wiedzy i wartości, będących drogowskazem w trudnej drodze przez życie.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz nieustającej satysfakcji z rozwijania talentów i pasji uczniów.

            Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                        Burmistrz Miasta Lublińca
                  Gabriel Podbioł                                                                                                                 Edward Maniura
                  wraz z Radnymi                                                                                                            wraz ze współpracownikami

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
30.35
μg/m3        
2020.11.24 23:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.