PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Dystrybucja pojemników BIO

Szanowni Mieszkańcy!

Od dnia dzisiejszego firma PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła dystrybucję pojemników brązowych o pojemności 120 l na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej. Przypominamy, iż od lipca br. pojemniki te zastąpią dotychczasowe brązowe worki. Obecnie firma dostarcza pojemniki do nieruchomości znajdujących się w rejonie IV harmonogramu wywozu odpadów. Dla pozostałych rejonów pojemniki zostaną dostarczone w następujących terminach:

- dla rejonu II – do 22 czerwca

- dla rejonu V – do 24 czerwca

- dla rejonu III – do 25 czerwca

- dla rejonu I – do 29 czerwca.

Prosimy o zabranie pojemnika BIO na swoją posesję i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe wykazy ulic przyporządkowanych do powyższych rejonów znajdują się w załączonych harmonogramach wywozu odpadów.

Harmonogramy te, obejmujące okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w najbliższych dniach zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych.

NABÓR NA RACHMISTRZÓW

Trwa nabór na rachmistrzów terenówych w ramach powszechnego spisu rolnego 2020 od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. zgłoś swoją kandydature! Czytaj więcej...

Załączniki:
Pobierz plik (PLAKAT.jpg)PLAKAT.jpg[ ]2282 kB

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Burmistrz Miasta Lublińca złożył w dniu 15 czerwca 2020 roku Raport o stanie miasta Lubliniec za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w gminie powyżej 20 000 mieszkańców, co najmniej 50 osób (mieszkańców). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

25 czerwca 2020r. o godzinie 12.30 podczas sesji Rady Miejskiej w Lublińcu, która odbędzie się w formie wideokonferencji, przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie miasta Lubliniec za 2019 rok.

Mieszkańców, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w debacie, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu, popartego podpisami co najmniej 50 osób (mieszkańców), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do dnia 24 czerwca 2020r.

Podczas sesji w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Sportowej 3 będzie przygotowane stanowisko komputerowe dla mieszkańców, którzy zgłosili swój udział w debacie i których zgłoszenie spełnia wymogi określone w art. 28 aa ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady, nr tel. 34 3530100 wew.108., email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gabriel Podbioł

 

Czytaj więcej...

 

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKREACYJNĄ W LUBLIŃCU

 

Szanowni Mieszkańcy Lublińca!

Głównym deficytem, wskazywanym już od wielu lat przez mieszkańców miasta, jest brak krytej pływalni. Z uwagi na wysokie koszty budowy oraz brak możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania, w kolejnych latach realizacja budowy krytej pływalni była odkładana. Nie oznacza to jednak, że z niej zrezygnowano.

5 czerwca 2019 r. Gmina Lubliniec zawarła porozumienie z Gminą Wałbrzych (Lider) w sprawie współpracy w zakresie wspólnej realizacji pakietowego Projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) obejmującego:

  • budowę krytej pływalni w Lublińcu,

  • budowę otwartego basenu w Wałbrzychu.

 

19 grudnia 2019 r. Lider porozumienia złożył wniosek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wsparcie w zakresie doradztwa zewnętrznego.

30 kwietnia br. zostało zawarte przez Lidera porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wsparcia doradczego dla Projektu, na mocy którego Minister poniesie 90% kosztów doradztwa. Pozostałe 10% kosztów poniosą Gmina Wałbrzych i Gmina Lubliniec w równych częściach. Postępowanie na wybór doradcy przeprowadzi Ministerstwo.

Doradztwo obejmować będzie kilka etapów. Efektem pierwszego etapu, którego zakończenie planowane jest na przełomie lat 2020 -2021, będzie ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia. Ten etap będzie podstawą do podjęcia decyzji o kontynuacji realizacji inwestycji związanej z budową krytej pływalni w formule PPP i przystąpienia do kolejnych etapów Projektu (wybór Partnera Prywatnego, budowa basenu i jego eksploatacja).

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmować będzie Rada Miejska, co powinno nastąpić na przełomie 2020 i 2021 r.

 

                                                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                                                 Edward Maniura

 BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKREACYJNĄ W LUBLIŃCU

[*]

nekrolog

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
12.42
μg/m3        
2020.07.03 16:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.