Nagrody i wyróżnienia za 2021 rok | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Nagrody i wyróżnienia za 2021 rok

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MIASTA 

1) NAGRODA w Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce - edycja XV. 
Centrum Przesiadkowe Park & Ride w Lublińcu otrzymało nagrodę w kategorii NOWO WYKREOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. W 2021 roku miała miejsce XV – Jubileuszowa edycja Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, którego celem jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Kapituła Konkursu w roku 2021 przyznała Nagrody TUP w czterech kategoriach:

1. REWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI
2. NOWO WYKREOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI
3. REWITALIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
4. NOWO WYKREOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Nagrodzona realizacja jest częścią projektu zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego. Centrum pełni przede wszystkim funkcję komunikacyjną, gwarantującą komfort i bezpieczeństwo podróży oraz funkcję czynnej rekreacji i turystyki w ścisłym centrum miasta. Wartością inwestycji jest integracja różnych rodzajów komunikacji, w szczególności kolejowej, kołowej i pieszej oraz stworzenie miejsca przesiadkowego dla użytkowników przestrzeni miejskiej. Kapituła Konkursu doceniła realizację kreatywnego miejsca komunikacyjnego, wysoki poziom projektowania uniwersalnego oraz ponadgminne znaczenie zrealizowanej przestrzeni publicznej.


2) Ranking „Inwestycje samorządowe 2018–2020”
W dniu 8 października 2021 r. ukazał się coroczny ranking „Wspólnoty” podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów. Metoda rankingu była identyczna jak w poprzednich latach. Pod uwagę wzięta została całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). Lubliniec w zestawieniu miast powiatowych (niebędących miastami na prawach powiatu) zajął 27. miejsce w Polsce, a tym samym 1. miejsce w województwie śląskim! Średnie wydatki na mieszkańca Lublińca wyniosły w ww. latach 1222,98 zł


3) RANKING „WATER CITY INDEX 2021”
Ranking dotyczył efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach. Przyznanie tej nagroda to szczególny dowód na to, jak istotną rolę w naszym mieście odgrywa woda. Ranking osobno klasyfikował metropolie, miasta na prawach powiatu oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadające co najmniej 20 tys. mieszkańców.
Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów: życie, kultura i ludzie, zagrożenie, gospodarka i biznes. Miasto Lubliniec zajęło II miejsce.
W naszym przedziale ocenie poddano 152 samorządy, podkreślając ich ogromną wartość m.in w oddolnych działaniach ekologicznych. Pod lupę wzięto 15 kategorii według 30 wskaźników. Baza danych wykorzystanych do obliczeń pochodziła z GUS, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Z informacji przekazanych bezpośrednio podczas uroczystości wynika, że nagrody nie przyznawała Kapituła, tylko wynikała z obliczeń, na podstawie których system zliczał punkty w oparciu o konkretne wskaźniki.
Inicjatywa Water City INDEX pozwala mierzyć, analizować i wyciągać wnioski. Określa trendy w 4 analizowanych obszarach oraz stopień zrównoważenia rozwoju miast w zakresie „woda w mieście”. Jak podkreślają organizatory rankingu, jest to doskonały materiał wyjściowy do analiz, które posłużą miastom do identyfikacji miejsc problemowych. Nagrody wręczone zostały podczas III edycji Kongresu „MIASTO - WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA”.
Więcej o rankingu na stronie:  https://slaskaopinia.pl/2021/10/26/water-city-index-2021/. 

4) RANKING SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ” 
W 17. edycji prestiżowego zestawienia - Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” - Lubliniec zajął 9. miejsce. W kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie wyprzedził mi.in Łowicz (miejsce 111), Radzionków (miejsce 235), Woźniki (miejsce 255), Tarnowskie Góry (miejsce 350), Redę (miejsce 532), Kłobuck (miejsce 692), Dobrodzień (miejsce 749), Olesno (miejsce 816).
W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2021 brane było pod uwagę ok. 50 wskaźników. Większość z nich pochodzi z publicznych źródeł informacji - takich jak dane ze sprawozdań budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów lub danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatnim etapem rankingu są ankiety wypełniane i przesyłane przez samorządy. Udział w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” jest bezpłatny. Więcej o rankingu i wynikach na stronie: https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021#three.