Burmistrz Edward Maniura ponownie w Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Burmistrz Edward Maniura ponownie w Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

W dniu 25 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, podczas którego wybrano nowych członków Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego został Michał Bieda – zastępca Prezydenta Miasta Bytom. Burmistrz Edward Maniura został ponownie wybrany członkiem Zarządu Związku. 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest samorządowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych   przedsięwzięć   i    inwestycji.    Zarząd Związku zatwierdza rozdział środków w poszczególnych konkursach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Zdjęcie: Katowicka Agencja Wydawnicza