Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Lublińcu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Lublińcu

W dniu 20 czerwca br. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Lublińcu kadencji 2024-2029. W pierwszej części sesji burmistrz Edward Maniura oraz przewodniczący Rady Miejskiej Gabriel Podbioł wręczyli akty powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych. Wyżej wymienione dokumenty oraz gratulacje otrzymały: Joanna Brodowy – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Anna Janik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Ewa Prandzioch – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Katarzyna Chałat – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4, Jolanta Doleżych – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 oraz Anna Nawrocka-Król – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8. 
Podziękowania i wyrazy uznania otrzymała również Miejska Orkiestra Dęta Lubliniec oraz Mażoretki „Szafir” za liczne nagrody zdobyte podczas Festiwalu Internazionale Bande Musicali & Majorettes - Giulianova. Gratulacje dyrektorom szkół i przedszkoli oraz sekcjom działającym w Miejskim Domu Kultury złożył również poseł na Sejm RP Przemysław Witek. 
Podczas sesji burmistrz Edward Maniura przedstawił Raport o stanie miasta Lublińca za 2023 rok. Następnie odbyła się debata poświęcona kluczowym tematom dotyczącym miasta, m.in. sytuacji demograficznej, edukacji, gospodarce komunalnej czy inwestycjom miejskim. Podczas sesji podjęto 14 uchwał. Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Edwardowi Maniurze wotum zaufania, jak również jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2023 rok. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego burmistrza w ubiegłym roku. 
Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Lublińcu odbyła się w sali konferencyjnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i trwała dokładnie 5 godzin i 35 minut.