PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

List otwarty do Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona

Szanowny Panie Pośle,

W związku z brakiem odpowiedzi na poprzednie pisma, postanowiłem w liście otwartym zwrócić Pana uwagę na narastające problemy samorządu terytorialnego, który dzisiaj właśnie obchodzi 30-lecie restytucji. W ostatnim zapytaniu skierowanym do Pana Posła, które pozostało bez odpowiedzi, zwracałem się w sprawie pomocy Państwa w walce z COVID-19. Pragnę przypomnieć, że kwestie zwalczania epidemii są przypisane administracji rządowej. Sytuacja w naszym powiecie w ostatnich tygodniach była bardzo poważna, dlatego włodarze Gmin i Powiatu podjęli decyzję o organizacji i finansowaniu wymazobusów, co szybko i skutecznie rozwiązało problem naszych mieszkańców oczekujących na badania. Dziś niestety już wiemy, że wyręczanie Państwa (administracji rządowej) w tym temacie nie będzie wiązało się z refinansowaniem ww. wydatków przez Pana Wojewodę, który reprezentuje rząd w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Podobnie przedstawia się sprawa badań profilaktycznych na obecność wirusa wywołującego chorobę COVID-19, które należałoby wykonać pracownikom przedszkoli i szkół. Gminy, jeżeli zdecydują się na realizację takich badań, to muszą je sfinansować z własnych środków. Dlaczego takich badań nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia lub Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego? Chciałbym, aby ktoś udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Na początku maja br. Gminy otrzymały kolejny cios. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi poważny procent dochodów Gmin, za miesiąc kwiecień był mniejszy średnio o ponad 40% w stosunku do dochodów w ubiegłym roku (co w przypadku Lublińca stanowi zmniejszenie dochodów miasta o 1,16 mln zł.). Jednocześnie Minister Finansów obniżył gminom subwencję oświatową na 2020 rok – w przypadku Lublińca jest to kwota 228 tys. zł. Taka jest aktualna sytuacja, nie tylko lublinieckiego samorządu.

Nie ukrywam, że bardzo zbulwersowała mnie jedna z ostatnich wypowiedzi Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, cytuję: „Trzynastkę” pan dostał ode mnie i od rządu, a opłata za śmieci to jest samorząd.

Panie Pośle, właśnie jako samorząd stoimy przed trudną decyzją podwyżki opłat za wywóz śmieci od mieszkańców. System gospodarowania odpadami w ostatnich miesiącach całkowicie się załamał. Kolejne nieudane nowelizacje ustawy o odpadach powodują jedynie pogłębianie się chaosu w tym obszarze. Ceny rosną lawinowo, a system zgodnie z wymogami ustawy, powinien się bilansować, czyli z opłat od mieszkańców powinny być pokryte pełne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Można powiedzieć wprost, ten chaos został w 100% przerzucony na barki mieszkańców miast i gmin, bo to oni ostatecznie za to zapłacą.

Pragnę Panu przypomnieć, że to decyzją Ministra Środowiska od 01.01.2020 roku opłata środowiskowa (za składowanie odpadów) została podwyższona z kwoty 170 zł na 270 zł za tonę. W ostatnich miesiącach obserwujemy jak załamał się system recyklingu odpadów segregowanych. Obecnie już nie tylko szkło, opakowania plastikowe, ale także makulatura, odbierana jest za dopłatą. Takiej sytuacji nie pamiętam, bo odkąd sięgam pamięcią młodzież zbierała makulaturę, aby trochę zarobić. Lawinowy wzrost kosztów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, płacowych i innych, a także import śmieci do kraju spowodował znaczny wzrost kosztów odbioru odpadów. Samorząd w tym wypadku nie ma żadnych instrumentów, którymi mógłby wpłynąć na obniżenie cen uzyskiwanych w wyniku obligatoryjnie przeprowadzanych przetargów. Jak wynika z powyższych faktów, to nie samorząd, ale polityka władz centralnych powoduje gwałtowny wzrost cen usług komunalnych w tym zakresie.

Szanowny Panie Pośle, Pan również był kiedyś radnym, dlatego wierzę, że podejmie Pan skuteczne działania, które spowodują zahamowanie tych wszystkich negatywnych zjawisk, przedstawionych przeze mnie w niniejszym liście. Samorząd nie może być sterowany centralnie, bo nie można centralnie zadekretować wyzwolenia społecznej energii w naszych małych ojczyznach.

Tylko rozwój demokracji lokalnej oraz swoboda działania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność może zagwarantować dobrą przyszłość dla naszych małych ojczyzn, regionu i całego kraju.

Z poważaniem

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

 

Świętujmy razem 30 lat samorządności w Polsce

Szanowni Lublińczanie,

Jedną z najważniejszych dat w najnowszej historii naszego kraju i miasta jest 27 maja 1990 roku. Po dekadach okresu PRL, właśnie w tym dniu odbyły się pierwsze, w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad miejskich i gminnych. Reforma samorządowa była jedną z najistotniejszych reform całego okresu III Rzeczypospolitej, a jej efektów nie neguje żadna ze stron obecnego sporu politycznego. Przywrócenie samodecydowania mieszkańców o swoim losie spowodowało głębokie i jakościowe zmiany w naszych „małych ojczyznach”. Od 1990 roku lublińczanie sami decydowali o rozwoju swojego miasta, działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Obecnie trwa ósma kadencja lublinieckiego samorządu. O tym jak wiele zmieniło się w naszym pięknym mieście można się przekonać porównując dzisiejszy Lubliniec z tym, który znamy chociażby z fotografii z lat osiemdziesiątych minionego wieku.

Przez ostatnie 30 lat kolejni burmistrzowie i radni Rad Miejskich dokładali wszelkich starań, aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony na wielu płaszczyznach. Lubliniec – zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców – zmienił się nie do poznania. Tylko w ostatnich 14 latach (również dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej) w infrastrukturę naszego miasta zostało zainwestowane ponad 600 mln złotych!

Jesteśmy dumni z lublinieckiej samorządności. Możemy stwierdzić, że dobrze wykorzystaliśmy czas i możliwości - dane nam na przestrzeni minionych 30 lat. Choć obecny czas nie jest najlepszy dla samorządu terytorialnego (postępująca centralizacja i olbrzymie problemy finansowe samorządu spowodowane nie tylko pandemią COVID-19), wierzę, że mieszkańcy w dalszym ciągu będą wzmacniać demokrację lokalną i aktywnie uczestniczyć w rozwoju Lublińca.

Dziękuję wszystkim Burmistrzom Miasta, Radnym kolejnych kadencji oraz Mieszkańcom Lublińca za wielkie zaangażowanie oraz wszystkie pomysły, inicjatywy i działania na rzecz naszej lokalnej wspólnoty samorządowej.

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

 

Świętujmy razem 30 lat samorządności w Polsce

Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 13, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy informacyjnej wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu:
• w trybie bezprzetargowym od dnia 1 lipca 2020 r. na okres 1 roku lokal użytkowy o powierzchni 15,54 m2 w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec.

Szczegółowych informacji związanych z wynajmem lokalu udziela Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel. 34 353 01 00 wew. 181, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu informuje o konieczności utrzymywania zjazdów zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami oraz o zakazie odprowadzania wód z posesji, pól i lasów bezpośrednio do rowów przydrożnych. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (GDDKIA.pdf)GDDKIA.pdf[ ]78 kB

Komunikat w sprawie funkcjonowania przedszkoli miejskich

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli miejskich od 20 maja 2020 roku działalność wznawiają: Przedszkole Miejskie nr 1, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 oraz Przedszkole Miejskie nr 4 w Lublińcu, natomiast pozostałe placówki, tj. Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 7 oraz Przedszkole Miejskie nr 8 zawieszają zajęcia do dnia 22 maja 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.

INFORMACJA

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do uiszczenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Termin wpłaty upływa z dniem 31 maja 2020 r. Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w wyżej wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu BSK S.A. O/Częstochowa nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
12.19
μg/m3        
2020.07.04 14:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.