PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

„Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”. Projekt o wartości 1.8 mln zł otrzymał pierwszą lokatę na liście rankingowej i obejmuje działania wspomagające procesy adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement).

W ramach projektu wsparcie uzyska 30 osób z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego w wieku od 18 r. życia.

  • 90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego terenu z nimi powiązanych (kooperujących),

  • 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.

Wsparcie obejmuje:

- dla 6 osób przewidziano szkolenia zawodowe lub przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego

- dla 24 osób bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości: 23.050 zł – dotacja inwestycyjna oraz 12 transz po 2600 zł brutto na opłacenie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy.

Nabór do projektu rozpocznie się 24 marca br. i potrwa do 9 kwietnia 2021 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

KAMPANIa EDUKACYJNO-INFORMACYJNa PN. „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”- II edycja

W ramach KAMPANII EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ PN. „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”- II edycja współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”, ze środków Województwa Śląskiego zakupiono 6 oczyszczaczy powietrza.

Deklarację do przystąpienia w kampanii złożyły: Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 4. Przedszkola te otrzymały po 2 oczyszczacze powietrza oraz specjalne materiały edukacyjne do wykorzystania do celów związanych z realizacją działalności edukacyjnej, w szczególności w zakresie ochrony powietrza.

Łączna wartość przyznanej przez Województwo pomocy rzeczowej wynosi 4.734,00 zł.

 

Logo kampanii edukacyjno informacyjnej pn. MOGĘ Zatrzymać SMOG Przedszkolaku złap oddech II edycja

 

Czytaj więcej: KAMPANIa EDUKACYJNO-INFORMACYJNa PN. „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”- II edycja

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBLINIEC

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.

Uwagi i opinie można składać do 29 marca 2021 r. (data wpływu do urzędu) listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anonimowe uwagi pozostaną bez rozpatrzenia.

Słoneczny Lubliniec – po losowaniu - informacja

Informujemy, że zakończyliśmy losowanie osób z naboru uzupełniającego do Programu Słoneczny Lubliniec.
Wczoraj wylosowane osoby były telefonicznie informowane o wyniku losowania i zapraszane do podpisania umowy dofinansowania.
Zgodnie z umową dofinansowania termin wpłaty I raty uczestnika: do 31.03.2021 r.
Konto do wpłat na Program Słoneczny Lubliniec :
rachunek nr 15 1050 1142 1000 0090 3236 8434 prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Częstochowie

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 19μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.07 19:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.