PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA LUBLINIEC NA LATA 2011 - 2032

Poniżej znajdą Państwo obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubliniec na lata 2011-2032, przyjęty uchwałą nr 216/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 marca 2012r