Ankieta ekologiczna

Wypełniając zadania ustawowe z zakresu ochrony środowiska, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie Ankiety dotyczącej budynków mieszkalnych w mieście Lubliniec.

Informacje zbierane w ankiecie są bardzo potrzebne w celu lepszego programowania działań miasta Lubliniec w czterech zasadniczych sprawach, które mają istotny wpływ na ochronę środowiska w naszym mieście, tj.:

  1. Źródła ciepła w budynkach mieszkalnych.
  2. Odprowadzanie ścieków komunalnych.
  3. Zagospodarowanie wód opadowych.
  4. Obiekty zawierające azbest.

Ankieta ma charakter dobrowolny, niemniej w trosce o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko, proszę Państwa o jej wypełnienie i odesłanie do Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Z poważaniem

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

 

W związku z powyższym, prosimy każdego właściciela nieruchomości o wypełnienie znajdującej się poniżej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

  • na adres e-mail: klimat@lubliniec.pl (skan lub zdjęcie),
  • w formie papierowej, osobiście albo listownie do Centrum Obsługi Mieszkańców UM Lubliniec przy ul. Paderewskiego 7a.

Gotowa do wypełnienia ankieta inwentaryzacyjna została zamieszczona we wrześniowym numerze Nowin Lublinieckich (Nr 6/497).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu ds. Środowiska i Klimatu pod nr tel. 34/ 353-01-00 wew. 173.

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę!

Do pobrania
Ankieta Ekologiczna 115.2 KB Pobierz