CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

 

Cyberbezpieczna Gmina Lubliniec

W ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23 został złożony wniosek na projekt pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Lublinie”. Projekt obejmuje inwestycje w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony systemów informatycznych. W marcu br. została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Wartość całkowita projektu: 1 045 500,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 850 000,00PLN

Dofinansowanie projektu: 773 500,00 PLN (91% wydatków kwalifikowanych)

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026