W których gminach żyje się najlepiej? – wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”

W czwartek, 16 listopada Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Ranking opracowany został we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

W rankingu pod uwagę wzięte zostały 63 wskaźniki pokazujące jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Analizie poddano następujące obszary: środowisko naturalne; rozwój demograficzny; rozwój społeczno-ekonomiczny i dobrobyt; rynek pracy, warunki mieszkaniowe i energia; infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny; zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług; dziedzictwo, kultura i rekreacja; spójność i aktywność społeczna.

Ze względu na różnego rodzaju zróżnicowania wielkościowe i funkcjonalne gmin, nagrody wręczono w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu (I miejsce – Warszawa), strefy podmiejskie miast na prawach powiatu (I miejsce – Osielsko), gminy z siedzibą powiatu (I miejsce – Stalowa Wola), gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców (I miejsce- Gogolin), gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców (I miejsce – Kleszczów). Z dumą informujemy, iż Lubliniec zajął II miejsce w kategorii gminy z siedzibą powiatu (267 miast w Polsce).

- To wielkie wyróżnienie dla naszego miasta, a tym samym motywacja do dalszych działań i zaangażowania samorządu, aby utrzymać lub też podwyższyć Wskaźnik Jakości Życia w Lublińcu – podsumowuje burmistrz Edward Maniura.