RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA BUDOWNICTWA Z FUNDUSZU DOPŁAT

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne.

Finansowanie udziału Gminy Lubliniec w budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przy ul. Płk. W. Wilniewczyca 6A i 6B  zrealizowanej przez MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach”

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Wartość całego projektu:  14 996 259,26 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z BGK: 2 865 155,79

Źródło dofinansowania: rządowy programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Okres realizacji: III kw. 2020 – I kw. 2023

 Opis projektu:

Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowaniu udziału Gminy Lubliniec w kosztach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przy ul. Płk. W. Wilniewczyca, zrealizowanej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
ul. Towarowej 1. W ramach przedsięwzięcia powstały 62 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 3 829,88 m2, przeznaczone na wynajem.