PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Informacja dot. ograniczenia działalności Caritas Diecezji Gliwickiej

Caritas Diecezji Gliwickiej informuje, iż ze względu na zaistniałą sytuację, wiązaną z epidemią koronawirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, Caritas Diecezji Gliwickiej podjął decyzję o ograniczeniu od 16 marca br. (do odwołania) działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Gliwickiej oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Pacjenci nie będą mogli skorzystać z usług rehabilitacyjnych. Usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne i opiekuńcze będą świadczone tylko w nadzwyczajnych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Pełnomocnikiem Stacji Opieki.

 

Lubliniec, ul. Kilińskiego 4, tel. 34 356 22 50

Gliwice, ul. Ziemowita 2, 32 230 78 70, 231 96 99

10 zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej

W obiektach handlowych zaleca się:

🔺Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

🔺 Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

🔺Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

🔺Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

🔺Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

🔺Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

🔺Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

🔺Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

🔺Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

🔺Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

🔺Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
* powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
* wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

UWAGA❗️❗️❗️
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

WAŻNE❗️❗️❗️
Pod numerem telefonu ‪800 190 590‬, można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest to infolinia NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Apel Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem i zwołaną przeze mnie w trybie nadzwyczajnym sesją Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 18 marca 2020r. o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej 3, uprzejmie proszę Mieszkańców oraz przedstawicieli mediów o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestniczenia w sesji.

Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie
https://lubliniec.sesja.pl/

Dziękuję za zrozumienie.

Z uszanowaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gabriel Podbioł

Drodzy Mieszkańcy Lublińca!

Od kilkunastu dni cała Europa zmaga się z Koronawirusem. W ubiegłym tygodniu wirus pokonał granice wszystkich krajów europejskich. Niestety również w naszym kraju liczba zachorowań w ostatnich dniach mocno rośnie, a minister zdrowia stwierdza, że w tym tygodniu wzrost zachorowań będzie lawinowy.

Dlatego słusznie Rząd wprowadził bardzo znaczące ograniczenia. Zamknięto szkoły, przedszkola, instytucje kultury, części galerii handlowych. Ograniczenia, choć bolesne, są konieczne. Również w naszym mieście te obostrzenia występują. Podjąłem jednak działania związane z dalszymi ograniczeniami w pracy podległych mi jednostek, choć nie wynika to z decyzji odgórnych.

Na szczęście w Lublińcu ( w poniedziałek na godz. 8.00) nie mamy żadnego przypadku zachorowania i oby tak pozostało. Jednak dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, apeluję do wszystkich mieszkańców o bezwzględne stosowanie się do decyzji rządowych, jak również władz lokalnych.

Proszę o wyjątkową troskę nas wszystkich wobec osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych, gdyż te osoby są szczególnie narażone na zachorowanie. Również bardzo proszę o unikanie jakichkolwiek spotkań, nawet kilkunastoosobowych. W placówkach handlowych proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Oceniam negatywnie działania w zakresie organizacji jakichkolwiek imprez, czy zbierania podpisów, nawet w najbardziej ważnych sprawach.

Dzisiaj najważniejsze jest pokonanie choroby (COVID-19) i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy ofiarnie pomagają innym w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Jeszcze raz proszę wszystkich Państwa o odpowiedzialność oraz zachowanie wyjątkowej ostrożności i higieny.

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Informacja o pracy placówek przychodni NZOZ „Medyk” w Lublińcu sp.j.

Pragniemy poinformować , że w związku wejścia w życie w całym kraju stanu wyjątkowego spowodowanego pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 wdraża się nowy system pracy poszczególnych filiach przychodni NZOZ „Medyk” przy ulicy Majdanek i Powstańców w Lublińcu oraz przychodniach w Kochcicach i Sadowiu.

W związku zadbania o bezpieczeństwo w obecnej sytuacji personelu oraz lekarzy informujemy, że ogranicza się wejście pacjentów do budynków przychodni, a każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę ciała. Dzieci chore będą przyjmowane jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie na dokładnie określoną godzinę. Dzieci zdrowe nie będą przyjmowane  do odwołania.

W każdej filii  NZOZ „Medyk” została uruchomiona teleporada (porada udzielana telefonicznie z udzielona przez dyżurującego lekarza), dlatego prosimy wykorzystywać przy niewymagających obecności w poradni przypadkach powyższą możliwość.

Do poradni prosimy o zgłaszanie się jedynie osób z wyższą koniecznością po wstępnym wywiadzie telefonicznym. Równocześnie informujemy, że od dnia 16 marca punkty poboru krwi będzie nieczynny przy ulicy Majdanek 6 oraz nie będą wykonywane badania kontrolne bądź prywatne. W pilnych przypadkach pac jęci będą przyjmowani w punkcie pobrania przy ulicy Powstańców Śląskich  54.

Telefony do Filii NZOZ „Medyk”  Lubliniec i  Teleporad w godzinach pracy przychodni:

- Filia przy ulicy Majdanek 6: 34 356 56 90 oraz 34 351 11 36

- Filia przy ulicy Powstańców 54: 34 351 17 57 oraz 34 356 33 73

- Fila w Kochcicach Parkowa  45: 34 353 36 18

- Filia w Sadowie: 34 356 11 29

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
30.56
μg/m3        
2020.04.02 10:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.