PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe utrzymanie i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na kompleksowe utrzymanie i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Ogłoszenie dostępne tutaj: https://lubliniec.bip.info.pl/plik.php?id=19612

 

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad
pół miliona. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW wnioskowało ponad 1,3 mln rolników. W obecnej kampanii, do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło 529 tys. wniosków. W tym roku wnioski o dopłaty rolnicy będą mogli składać do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. I w tym przypadku rolnicy dostali więcej czasu
na dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19, oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii
(stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków
o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca 2020 r. Do środy 29 kwietnia do Agencji wpłynęło 180 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Wnioski i oświadczenia będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Oświadczenia można obecnie przekazywać do biur powiatowych ARiMR w następujący sposób: wysłać je pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych), a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach.
Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet.

Rolnicy, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

Komunikat w sprawie otwarcia żłobka i przedszkoli miejskich

Drodzy Rodzice, Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele!

W dniu 30 kwietnia odbyła się wideokonferencja z udziałem burmistrza Lublińca Edwarda Maniury, wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały, sekretarza miasta Józefa Korpaka, a także dyrektorów wszystkich przedszkoli miejskich oraz dyrektor żłobka miejskiego w sprawie otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2020 poz. 652) żłobki pozostają zamknięte do 5 maja, natomiast organ prowadzący może od 6 maja czasowo ograniczyć funkcjonowanie placówki. Podjęliśmy decyzję, że Żłobek Miejski w Lublińcu zostanie otwarty nie wcześniej niż 18 maja br.

Przedszkola, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2020 poz. 780) muszą zostać otwarte w dniu 6 maja.

W naszym przekonaniu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej budzi wiele kontrowersji oraz niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników placówek. Nasze obawy o słuszności decyzji ministra, wynikają z faktu, iż obecnie możemy zaobserwować, że łagodzenie obostrzeń powoduje wśród mieszkańców nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i nadużywanie możliwości poruszania się po mieście. Musimy się upewnić, że nadchodząca „majówka” nie spowoduje znaczącego wzrostu zachorowań w naszym mieście i powiecie. Dla mieszkańców miasta niezwykle istotne powinny być następujące dane dotyczące epidemii COVID-19:
- wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie domowej i pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
- trzy zgony, w tym dwa w ostatnim tygodniu;
- duże ognisko zapalne w największym lublinieckim DPS, który zatrudnia 151 pracowników;
- brak jednoznacznie doprecyzowanych i opisanych przez rząd zasad zachowania w planowanych do otwarcia placówkach tzw. ,,wysokiego reżimu sanitarnego” .

Dla nas, samorządowców, miarodajnym jest fakt, że w całej Polsce wzrasta liczba osób hospitalizowanych – jak podaje serwis medyczny Medonet.pl – 16.04. liczba ta wynosiła 2607 osób, dziś ta liczba wynosi już 3012). Dane te budzą niepokój, a także uzasadniają konieczność gruntownego przygotowania się do otwarcia placówek przedszkolnych, zabezpieczenia dzieci oraz personelu, co w tak krótkim terminie będzie niezwykle trudnym zadaniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, burmistrz miasta musi mieć pewność, że wśród personelu placówek przedszkolnych nie ma osób zakażonych koronawirusem. Trudno to jednak ocenić skoro oficjalne komunikaty podają, że 70% zarażonych przechodzi chorobę COVID-19 bezobjawowo. Wydaje się zasadne, aby personel przedszkoli został poddany testom na obecność koronawirusa, dlatego burmistrz zwrócił się do dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia testów dla pracowników ww. placówek. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że w tak krótkim terminie będzie możliwość przeprowadzenia testów i otrzymania wyniku.

Jako przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy szkół dołożymy wszelkich starań, aby przygotować placówki do otwarcia w czasie trwającej w naszym kraju epidemii choroby COVID-19, m.in. wyposażając personel w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Pamiętajmy jednak o tym, jak trudno wymagać od tak małych dzieci przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny.

Prosimy Rodziców o rozwagę i odpowiedzialność w podjęciu decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola czy w późniejszym terminie do żłobka. Dla wszystkich – Rodziców, samorządowców, dyrektorów placówek - zdrowie i bezpieczeństwo dzieci stanowi przecież najwyższą wartość.

Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych, aby wydłużyć termin zamknięcia przedszkoli. Po konsultacjach prawnych jedyną możliwością wstrzymania pracy przedszkoli jest wystąpienie dyrektorów placówek i rad rodziców do organu prowadzącego z wnioskiem o ustalenie przerwy w działalności przedszkola, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jeżeli takie wnioski wpłyną do Urzędu Miejskiego do 5 maja br., wówczas uprzejmie informujemy, że wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wydaje się, że jest to jedyne rozwiązanie w obecnym stanie rzeczy, aby uchronić mieszkańców miasta przed sytuacją zagrożenia ich zdrowia i życia.

Wyrażamy nadzieję, że rząd RP, podejmując decyzje w tak ważnych sprawach, będzie brał pod uwagę sytuację epidemiologiczną w całym kraju, która w przypadku naszego regionu wykazuje wzrostową tendencję zachorowań.

zmiana czasu funkcjonowania urzędu miejskiego

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym stanem epidemii, od dnia 04.05.2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Lublińcu będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 15.00.

W dalszym ciągu Urząd Miejski w Lublińcu pozostaje zamknięty dla klientów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Przypominamy, że obsługa mieszkańców Lublińca możliwa jest tylko w przypadkach szczególnych i nie cierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu.
Wejście klientów do budynków Urzędu Miejskiego odbywa się w określonej procedurze z zastosowaniem środków ochrony osobistej.
Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów Urzędu pozostają bez zmian i są dostępne na stronie internetowej www.lubliniec.eu.

APELUJEMY, ABY W TRUDNYM OKRESIE STANU EPIDEMII KORZYSTAĆ PRZEDE WSZYSTKIM Z FORM KONTAKTU INTERNETOWEGO tj.:
• strony internetowej: http://lubliniec.eu - zakładka Załatw sprawę w urzędzie,
• E-Urząd dostępny pod adresem https://lubliniec.eu/index.php/e-urzad.html
• ePUAP dostępny pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Informacja PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniu 02.05.2020 r. będzie zamknięty.

Zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości

W dniu 28.04.2020 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu nr 214/XX/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. Poz. 3401) Zgodnie z jej zapisami, zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe warunki uzyskania zwolnienia zawarte są w § 2 Uchwały.
Uchwała umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., co oznacza, iż:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać zwolnienie z płatności II raty podatku za 2020 r.
osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty IV, V, i VI raty podatku za 2020r.
Podatnicy mogący skorzystać ze zwolnienia, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:
Korektę Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z niezbędnymi załącznikami (ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3), obowiązującą od miesiąca kwietnia 2020 r. – druki dostępne na stronie Urzędu (BIP→Spis podmiotów→Podatki→Deklaracje i Informacje obowiązujące od 01.07.2019 r.)
Formularz, stanowiący Załącznik do uchwały nr 214/XX/2020 wraz z ewentualnymi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi pogorszenie płynności finansowej. Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia takich dokumentów, które jego zdaniem to pogorszenie płynności wykazują; o rodzaju składanych dokumentów decyduje sam podatnik.
Korektę Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z niezbędnymi załącznikami (ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3), obowiązującą od miesiąca lipca 2020r.
Instrukcja prawidłowego wypełnienia powyższych druków, znajduje się poniżej.
Po dokonaniu czynności sprawdzających, zostanie wydana decyzja zmieniająca decyzję wymiarową (doręczoną podatnikowi na początku roku) – zmiana dotyczyć będzie wysokości II raty podatku od nieruchomości, płatnej do 15.05.2020 r.
OSOBY PRAWNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:
Korektę Deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 r. DN-1 wraz z niezbędnymi załącznikami (ZDN-1, ZDN-2), obowiązującą od miesiąca kwietnia; druki dostępne na stronie Urzędu (BIP→Spis podmiotów→Podatki→Deklaracje i Informacje obowiązujące od 01.07.2019 r.).
Formularz, stanowiący Załącznik do uchwały nr 214/XX/2020 wraz z ewentualnymi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi pogorszenie płynności finansowej. Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia takich dokumentów, które jego zdaniem to pogorszenie płynności wykazują; o rodzaju składanych dokumentów decyduje sam podatnik.
Korektę Deklaracji DN-1 wraz z niezbędnymi załącznikami (ZDN-1, ZDN-2), obowiązującą od miesiąca lipca.
Instrukcja prawidłowego wypełnienia powyższych druków znajduje się poniżej.
Cały komplet dokumentów przedsiębiorcy mogą składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez wrzucenie do urny, znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego. Poprawne wypełnienie i skompletowanie całości dokumentów, usprawni pracę i przyspieszy udzielenie ulgi.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień w powyższych sprawach, udziela Referat Podatków
i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego, tel. 34 35 30 100, wew. 113, 114.

Załączniki:
Pobierz plik (Instrukcja osoby fizyzne.pdf)Instrukcja osoby fizyzne.pdf[ ]202 kB
Pobierz plik (Instrukcja osoby prawne.pdf)Instrukcja osoby prawne.pdf[ ]275 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
16.00
μg/m3        
2020.07.04 17:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.