PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

Informacja o szkoleniach organizowanych przez ZUS

11 marca 2021 r. (czwartek) w godz. 11:00-13:00 - Dokumentowanie prawa do zasiłków, Link: Kalendarium - O ZUS - ZUS

 

16 marca 2021 r. o godz. 11:00 - Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika, Link: Kalendarium - O ZUS - ZUS

 

25 marca 2021 r. o godz. 11:00 - Przedsiębiorco, masz wybór - ulga na start,preferencyjne składki, mały ZUS+, działalność nieewidencjonowana, Link: Kalendarium - O ZUS - ZUS

 

 

Startuje Konkurs Lady D. Województwa Śląskiego im. Krystyny Bochenek

Tytuł tego konkuru stanowi skrót angielskiego wyrażenia "Lady Disabled" (Dama Niepełnosprawna). Z inicjatywy Senatora Marka Plury wyróżnienia te są przyznawane od 2002 r. paniom, które pomimo zmagania się z własną niepełnosprawnością wnoszą istotny wkład w różnych obszarach życia.

Konkurs ma swoje edycje powiatowe/miejskie oraz finał wojewódzki. Realizuje on zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ, którą ratyfikowała zarówno Polska jak i Unia Europejska. Zobowiązuje nas ona do podejmowania wszelkich kroków dla zapewnienia kobietom z niepełnosprawnościami pełnego rozwoju, postępu i umocnienia pozycji społecznej.


Marek Plura, Przewodniczący Kapituły Lady D. podkreśla: Dzięki laureatkom przekonujemy się, że niepełnosprawność nie może odbierać kobietom możliwości samorealizacji, poczucia spełnienia się i prawdziwego sukcesu. Niepełnosprawność to dodatkowe wyzwanie, które te wspaniałe dziewczyny pokonują, czasem z trudem, ale zawsze z wielką pozytywną energią i determinacją. Ich przykład pomaga radzić sobie z kłopotami i spełniać marzenia nam wszystkim, niezależnie od sprawności i niepełnosprawności.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek z terenu Województwa Śląskiego w każdej z pięciu konkursowych kategorii: sport, kultura i sztuka, życie społeczne, życie zawodowe oraz dobry start (kategoria dla młodszych pań). Zgłoszeń należy dokonać do 23 kwietnia 2021 roku wypełniając formularz dostępny na stronie www.plura.pl i przesyłając go na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź na adres Biura Senatora Marka Plury ul. Francuska 70 (lok.1101) Katowice 40-028.

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja”

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” serdecznie zapraszają studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w projekcie „Absolwent, Praca, Stabilizacja”. Projekt jest adresowany do osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie i małopolskie, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

 

Czytaj więcej: Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja”

"Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!
Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Czytaj więcej: "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

Informacja w sprawie zamknięcia części ulicy Sobieskiego w dniu 11 marca 2021 r.

Informuję, że w dniu 11 marca 2021 r. w godz. od 8:00 do 11:00 będzie zamknięta część ulicy Sobieskiego (od ulicy Grunwaldzkiej i 74 GPP do Placu Golasia i skrzyżowania z ul. 11 Listopada).

Utrudnienia w ruchu drogowym związane są z działaniami szkoleniowymi Jednostki Wojskowej w Lublińcu. Ruch drogowy w tym rejonie będzie kierowany przez Policję i Żandarmerię Wojskową.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Stanowisko Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie prowadzonej wycinki drzew na terenie Kokotka

Stanowisko Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie prowadzonej wycinki drzew

na terenie Kokotka

W związku z informacjami przekazywanymi przez mieszkańców Lublińca do Urzędu Miejskiego, dotyczącymi wycinki sporych obszarów lasu na terenie Kokotka, na gruncie należącym do Nadleśnictwa Lubliniec, przedstawiamy stanowisko Nadleśnictwa Lubliniec w przedmiotowej sprawie.

„W nawiązaniu do spotkania Władz miasta Lubliniec jakie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec w dniu 2 marca 2021 roku, w związku z niepokojącymi informacjami zgłaszanymi do Urzędu Miejskiego przez mieszkańców miasta, dotyczącymi wycinki sporych obszarów lasu na terenie Kokotka, na gruncie należącym do Nadleśnictwa Lubliniec uprzejmie informuję.

Realizacja prac związanych z wycinką drzew jest zgodna z obowiązującym planem urządzenia lasu zatwierdzonym Decyzją Ministra Środowiska do realizacji przez Nadleśnictwo Lubliniec w latach 2020 - 2029.

Nadleśniczy zobowiązany jest do pełnej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej zapisanych w w/w planie urządzenia lasu, a przeszkodami w ich realizacji mogą być jedynie klęski żywiołowe występujące na terenach leśnych.

Zintensyfikowane w ostatnim czasie cięcia drzewostanów dotyczą całego obszaru Nadleśnictwa Lubliniec i uwarunkowane są osiągnięciem przez drzewostany, w tym wypadku głównie drzewostany sosnowe, wieku, kwalifikującego do rozpoczęcia użytkowania rębnego, a wiec wycinki drzewostanów na powierzchniach ok. 4 ha i rozpoczęcia procesu wprowadzania nowego pokolenia lasu. Zaniechanie tego procesu i pozostawianie drzewostanów jako „starodrzew" w dłuższej perspektywie czasu doprowadziłoby do utraty ich żywotności i naturalnego procesu rozpadu. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku prowadzonej gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe, każda z powierzchni na której wykonana zostanie wycinka drzew (cięcia rębne) w okresie do pięciu lat misi zostać odnowiona poprzez wprowadzenie roślinności leśnej - nowego pokolenia drzew, często z urozmaiconym składem gatunkowym; o ile pozwalają na to uwarunkowania przyrodnicze i siedliskowe danego miejsca. Brak skutecznego odnowienia powierzchni wyciętej uniemożliwia wykonanie dalszych cięć rębnych. Jedyną okolicznością powodującą bezpowrotną utratę powierzchni leśnej jest przeznaczenie jej na cele inwestycje np. drogowe.

Wycinka drzew realizowana na terenach leśnych w zarządzie Lasów Państwowych związana jest z;

  • wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających warunki wzrostu pozostałym drzewom,

  • wycinki drzew opanowanych przez szkodniki owadzie, choroby grzybowe, uszkodzonych i obumierających,

  • wycinki drzew które osiągnęły wiek rębny i konieczne jest rozpoczęcie procesu wprowadzenia nowego pokolenia drzew dla zachowania trwałości ekosystemu leśnego. Wypracowane przez naukowców i sprawdzone przez praktyków leśników metody prowadzenie gospodarki leśnej mają na celu trwałe zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, warunki życia i zdrowia człowieka, i ze swej strony zapewniam, że podejmowane przez Nadleśnictwo Lubliniec działania w/w celom służą.

 

W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji zapewniam o gotowości do rozmowy lub osobistego spotkania z zainteresowanymi osobami.”

Zbigniew Znojek

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 16μg/m3
SO2: 6μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.07 21:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.