PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

UWAGA!!1 marca 2019 r. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru
NOWE WZORY - MAŁE GRANTY 2019!
Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublińca, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po raz kolejny przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii –
Słoneczny Lubliniec - przesunięty na kwiecień br.
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

bezpłatne szkolenie dotyczące zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi‼️ Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu (sala konferencyjna), 4 kwietnia 2019 r.

10.30-13.00 - I grupa
15.30-18.00 - II grupa.

Omówione zostaną nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), który zapewni Państwu materiały szkoleniowe i catering. Prowadząca: Sonia Rzeczkowska – animator OWES. Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o zgłaszanie się do grupy I lub grupy II do 29 marca: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 604-612-776, (34) 35-10-505 wew. 601

Czytaj więcej...

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej PZERI

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego Turnus rehabilitacyjny dla osób starszych (emerytów) zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 28.03.2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (oferta.pdf)oferta.pdf[ ]101 kB

Informacja ważna dla użytkowników wieczystych !!!

Urząd Miejski w Lublińcu przypomina, iż 31 marca 2019 r. mija termin uregulowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Dotyczy to nieruchomości:

  • zabudowanych garażami,
  • przeznaczonych na działalność gospodarczą,
  • przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe a niezabudowanych budynkiem mieszkalnym

Ponadto przypominamy również, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w 2019 r. przed wydaniem zaświadczenia, będzie udzielona pisemna informacja o wysokości opłaty jednorazowej i o terminie jej wniesienia z uwzględnieniem bonifikaty, jeżeli spełnione zostaną przesłanki do jej udzielenia.
W przypadku pytań, proszę o kontakt z Wydziałem Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – nr telefonu: 34 3530100 wew. 127.

Opracowanie dokumentacji w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. Śląskim.

Opracowanie dokumentacji w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. Śląskim. 

Załączniki:
Pobierz plik (TREŚĆ.pdf)TREŚĆ.pdf[ ]131 kB

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.03.2019r.

Informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z uchwałą nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 949), stawki te wynoszą:

16,00 zł/osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
32,00 zł/osobę , w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

O wysokości miesięcznej opłaty za odpady, właściciele nieruchomości zostaną pisemnie poinformowani.

UCHWAŁA

Konsultacje w sprawie uchwalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (teks jedn. Dz. U. z 2018r., 450), do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec. Uwagi i opinie można składać do 20 marca 2019 r. listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczy się data wpływu do Urzędu. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała.pdf)uchwała.pdf[ ]480 kB
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie.pdf[ ]336 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
34.53
μg/m3        
2019.04.20 12:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Na skróty

europarlament

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.