PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, zwraca się z prośbą o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko
Informacja w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Lublińca
Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Lubliniec zabudowanych na cele mieszkaniowe
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO). Poniżej jak również w załączniku znajduje się "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
RODO W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBLIŃCU

Aktualności

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem i wieczystą licencją na jego używanie oraz urządzeń zapewniających dostęp do Internetu do zdalnego nauczania w ramach projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników już w ARiMR

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Mimo utrudnień związanych z epidemią, tegoroczna kampania przebiega sprawnie. Do 28 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty.

W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. Do ARiMR wpłynęło do 28 maja blisko milion (988 tys.) wniosków, co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

Rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności za roku 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca 2020 r. Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca 2020 r.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

Do 28 maja w Agencji zarejestrowano blisko 220 tys. oświadczeń o braku zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Komunikat w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego

Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. przywraca się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu określone w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Obsługa mieszkańców odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi dla stanu epidemii tj. w budynku Urzędu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, natomiast w pokoju biurowym może być obsługiwana tylko jedna osoba.
Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego pozostają bez zmian i są dostępne na stronie internetowej www.lubliniec.eu.
APELUJEMY, ABY DALEJ W OKRESIE STANU EPIDEMII KORZYSTAĆ PRZEDE WSZYSTKIM Z FORM KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB INTERNETOWEGO tj.:
• strony internetowej: http://lubliniec.eu - zakładka Załatw sprawę w urzędzie,
• E-Urząd dostępny pod adresem https://lubliniec.eu/index.php/e-urzad.html
• ePUAP dostępny pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej LUBLINIECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE

na realizację zadania publicznego

Otwarcie kortów na sezon 2020 dla mieszkańców Lublińca

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 05.06.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta.pdf)Oferta.pdf[ ]153 kB

OGŁOSZENIE

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu:

  1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  2. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

  3. w sprawie zmiany uchwały nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres śTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePuap w terminie od 28.05.2020 r. do 03.06.2020 r.

Świętujmy razem 30 lat samorządności w Polsce

„Nie ma demokracji bez demokracji lokalnej" - takimi słowami odniósł się do sensu istnienia samorządności w Polsce pierwszy niekomunistyczny premier RP Tadeusz Mazowiecki, który odpowiedzialny był w 1990 roku za wprowadzanie tej jednej z najważniejszych reform w naszym kraju. Dziś obchodzimy piękny jubileusz 30-lecia tego wyjątkowego wydarzenia. Wyjątkowego dla nas wszystkich, gdyż jest częścią naszego życia, naszej codzienności. Jest wreszcie częścią wiary w to, że nasze małe ojczyzny, to miejsca które kochamy najbardziej, bo w nich się urodziliśmy lub przyszło nam w nich żyć. Wspomnienia z dzieciństwa, wspomnienia przodków, znajome twarze ludzi i braci naszych mniejszych. Ulice, kościoły, szkoły, nasze domy i zielone lasy. To wszystko jest częścią naszego jestestwa, a także naszego konstytucyjnego prawa - by być i czuć się, jak u siebie. Aby tak było, musimy mieć prawo do samorządności, bo tylko lokalne społeczności wiedzą, co dla nich jest najważniejsze i najlepsze. Potrafimy rozpoznać nasze lokalne potrzeby, ale i problemy, by w porę i skutecznie zareagować. Dzieje się tak również dzięki temu, że wybieramy spośród siebie swoich przedstawicieli do rad gminnych, którzy są bezpośrednimi przedstawicielami mieszkańców.

Korzystając z tej wyjątkowej okazji chciałbym wspomnieć tu wszystkich lublinieckich samorządowców, którzy na przestrzeni tego czasu tworzyli nasz lokalny samorząd. Z wielką wdzięcznością wspominam wszystkich byłych i obecnych – Burmistrzów, ich zastępców oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Wspominam wszystkich Radnych Rady Miejskiej Lublińca. Tych wszystkich wspaniałych lublińczan, którzy mieli wpływ w poprzednich kadencjach Rady, jak i obecnej na losy naszego pięknego miasta. Pragnę również oddać hołd tym wszystkich lublinieckim samorządowcom, których nie ma już wśród nas. Pamięć o nich i ich działania są wciąż widoczne i zapisały się w historii.

Chciałbym z całego serca życzyć wszystkim Mieszkańcom Lublińca, aby nasze Miasto, mimo trudnego czasu, mogło wciąż się rozwijać i być pięknym. Abyśmy, mimo różnic, potrafili ze sobą rozmawiać, uśmiechać się do siebie i otaczać wzajemną troską. Abyśmy każdego dnia mogli czuć, że w naszym Lublińcu jesteśmy szczęśliwi. Nie jesteśmy wszak anonimowi, znamy się, a to jest nasz wspólny dom, którego wizję rozwoju nakreślamy wspólnie. Mimo różnic, łączy nas jeden cel - powodzenie i sukces nas wszystkich. To zaś przełoży się na sukces Polski.

Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością wszystkim Mieszkańcom Lublińca oraz każdemu z osobna

Gabriel Podbioł
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi

Lubliniec, 27.05.2020 r.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
15.53
μg/m3        
2020.07.04 16:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.