PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

apel do wszystkich mieszkańców Lublińca

Zwróć się o pomoc do MOPS, jesteśmy po to, by pomagać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wystosował apel do wszystkich mieszkańców Lublińca, w tym do pracowników szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków uwrażliwiający na potrzebę skutecznego reagowania w przypadku podejrzenia lub stosowania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci.

Obecnie w czasie epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest to szczególnie trudne wobec panującej izolacji, stosowanych lockdown’ów, czy zdalnej pracy i nauki.

Pracownicy MOPS zwracają się z apelem by chronić w szczególności interes najmłodszej i najbardziej bezbronnej grupy mieszkańców Lublińca – a mianowicie dzieci, które w przypadku krzywdzenia, doznawania przemocy, agresywnych zachowań ze strony najbliższych, rodziców czy opiekunów
są pozbawione lub ograniczane w przysługujących im prawach, godności.

W BEZPIECZNY SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ PODEJRZENIE KRZYWDZENIA, PRZEMOCY BĄDŹ JEJ STOSOWANIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Oświęcimska 30

42-700 Lubliniec

tel. 34 3562005, 34 3510165,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:00 - 15:00

Trwa I etap 14. Plebiscytu WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU_Zgłoś projekt!

Ruszyła 14. edycja Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”

Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl, po raz czternasty ogłasza Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. przez stronę www.whr.muzhp.pl.

Czytaj więcej: Trwa I etap 14. Plebiscytu WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU_Zgłoś projekt!

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym

Wybierz urząd i sprawę, którą chcesz załatwić oraz termin i przyjdź na bezpieczną wizytę bez kolejek.

Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie skarbowym. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

1. wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić

2. wybierz datę i godzinę wizyty

3. podaj swoje dane

4. potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail

5. w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty.

 

Ważne: możesz umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.Wizytę w urzędzie możesz także umówić: telefonicznie – zadzwoń do urzędu skarbowego.

Aby umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym kliknij w link: https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php?idUrzad=2401

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA w sprawie dofinansowania części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Lubliniec

Pragnę poinformować, że w naborze wniosków na dofinansowanie części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Lubliniec ogółem złożono 116 wniosków, w tym 85 wniosków na montaż kotłów gazowych, 21 na kotły węglowe 5-tej klasy, 5 kotły na pellet, pozostałe - 5 wniosków. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec wnioski można składać od 2 stycznia do 31 marca, a ich realizacja następuje do 30 września każdego roku. Rozpatrywanie wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Moim celem jest dofinansowanie wszystkich złożonych w tym roku wniosków, dlatego też podjąłem decyzję o wystąpieniu do Rady Miejskiej w Lublińcu o zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel do kwoty umożliwiającej realizację wszystkich złożonych i spełniających wymogi wniosków.

Na dzień dzisiejszy zostało podpisanych 40 umów o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach. Pozostałe umowy będą podpisywane sukcesywnie, tak aby umożliwić mieszkańcom niezakłóconą realizację zadania.

 

Burmistrz Miasta Lublińca

Edward Maniura

INFORMACJA

Urząd Miejski w Lublińcu informuje, że z uwagi na  przepisy ust. 1 i ust. 5 par. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  stanowisko Samodzielnej Obsługi Aplikacji Spisowej utworzone w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7a w ramach Narodowego Spisu Ludności Mieszkań 2021  jest nieczynne do 18 kwietnia 2021 roku.

Częściowe zawieszenie funkcjonowania Żłobków do 18 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo;


w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 7μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.07 20:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.