- Spotkałem się zdalnie z kierownictwem UM w sprawie przetargu na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej;

- Zapoznałem się z postępem prac na ulicach Mickiewicza i Kochanowskiego oraz na budowie III etapu bulwaru;

- Odwiedziłem targowisko miejskie.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.