- W Lubitece uczestniczyłem w spotkaniu włodarzy gmin powiatu lublinieckiego z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Panem Włodzimierzem Charchułą;

- Uczestniczyłem w wideokonferencji z doktorem Janem Olbrychtem - Posłem do Parlamentu Europejskiego, na temat nowej perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027 oraz możliwości pozyskiwania funduszy UE w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy;

- Spotkałem się z Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2;

- Spotkałem się z Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie przeniesienia siedziby placówki.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.