- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w UM;

- Spotkałem się z naczelnikiem oraz pracownikami Wydziału Funduszy i Rozliczeń UM w sprawie nowych projektów unijnych oraz rozliczeń projektów dotychczasowych;

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej;

- Zapoznałem się z postępem prac na ul. Mickiewicza;

- Uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.