- Odbyłem spotkanie wewnętrzne w sprawie postępu prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków.

- Uczestniczyłem w zdalnym zebraniu Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

- Uczestniczyłem w zdalnym, wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej, które poświęcone było m.in. działalności i funkcjonowaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu.

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.