- W Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej uczestniczyłem w spotkaniu z lublinieckimi historykami w sprawie przygotowania publikacji z okazji 750-lecia miasta.

- Spotkałem się z przedstawicielem firmy Agrapool Consulting - Panem Wiesławem Smolec w sprawie przygotowania dokumentacji w programie PPP - budowy nowej pływalni w Lublińcu.

- Spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie organizacji najbliższej sesji RM.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.