- Spotkałem się z przedstawicielami firmy Bulanda Architekci, która przygotowuje projekt zagospodarowania terenu przy basenie przy ul. Powstańców Śl.

- W kancelarii notarialnej podpisałem upoważnienie dla dyrektora ZGKLiC.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie kanału deszczowego w ramach modernizacji ul. Kochanowskiego.

- Wraz z wiceburmistrz i sekretarzem miasta zapoznałem się z funkcjonowaniem zakładu MAKPOL.

- Spotkałem się z Panem Michałem Aloszko – burmistrzem Woźnik.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.