- Uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym zmianom w Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dot. utworzenia terenów pod fotowoltaikę).

- Spotkałem się z mieszkańcami dzielnicy Wymyślacz w sprawie przebiegu trasy S-11.

- Uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu PPP z udziałem przedstawicieli miasta Wałbrzycha, ekspertów oraz dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w sprawie ekspertyz oraz świadczenia doradztwa przez konsorcjum firm Collect Consulting S.A. z Katowic oraz Agraria Sp. z o.o. z Warszawy, przy przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji inwestycji - budowy naszego basenu.

- Uczestniczyłem w wewnętrznym spotkaniu w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w UM.

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.